Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Prezentacja założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku zdecydowało, że polska nauka potrzebuje zupełnie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, regulującej funkcjonowanie uczelni. Prace nad modernizacją przepisów realizowane są w nowatorski sposób, bowiem pod koniec maja ubiegłego roku resort nauki w ramach konkursu wyłonił trzy niezależne zespoły badawcze, które otrzymały granty na opracowanie i skonsultowanie założeń do nowej ustawy, tzw. Ustawy 2.0.

Propozycje zespołów ekspertów zostaną omówione podczas spotkania na Uniwersytecie Szczecińskim, które odbędzie się już w środę, 15 marca, o godz. 12:30.

Do pracy nad nowymi przepisami wybrane zostały trzy grupy: zespół prof. Marka Kwieka - związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, grupa kierowana przez dr. hab. Arkadiusza Radwana - utworzona przy Instytucie Allerhanda w Krakowie, a także zespół prof. Huberta Izdebskiego, afiliowany przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Projekt założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zostanie zaprezentowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas Narodowego Kongresu Nauki we wrześniu bieżącego roku w Krakowie.

1 marca w Auli Politechniki Warszawskiej zostały zaprezentowane projekty założeń systemu szkolnictwa wyższego Ustawa 2.0, podczas jednej z comiesięcznych konferencji programowych,  organizowanych w różnych ośrodkach akademickich kraju. Swoje propozycje zaprezentowały wszystkie trzy zespoły ekspertów wyłonione w konkursie zorganizowanym przez ministerstwo. Po prezentacji założeń projektu ustawy odbyło się wystąpienie ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina oraz dyskusja z udziałem przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki - Jarosław Górniaka oraz liderów trzech zespołów.

- To są projekty pełne bardzo interesujących inspiracji. Na pewno bardzo kontrowersyjnych. Najmniej kontrowersyjne byłoby utrzymanie status quo, tylko że ono oznaczałoby przyzwolenie na marginalizację polskiej nauki i polskich uczelni. Te trzy prezentacje to były snopy światła skierowane w przyszłość - powiedział podczas spotkania minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Propozycje zmian budzą wiele emocji, przez rozmaite środowiska uznawane są za ograniczające autonomię uczelni oraz stawiające pod znakiem zapytania sposób funkcjonowania regionalnych ośrodków naukowych. Z pewnością budzą wiele pytań i wątpliwości, zarówno środowisk naukowych, jak i lokalnych społeczności. W związku z tym władze rektorskie Uniwersytetu Szczecińskiego postanowiły zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące zmian w ustawie oraz propozycji trzech zespołów ekspertów.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną trzy projekty Ustawy 2.0, omówione zostaną podobieństwa i różnice, a także skutki formalno-prawne proponowanych zmian do ustawy. Po prezentacji założeń projektu Ustawa 2.0 odbędzie się dyskusja z udziałem przedstawicieli regionalnego środowiska akademickiego.

Zapraszamy na stronę internetową: http://ustawa.usz.edu.pl

Spotkanie poświęcone Ustawie 2.0 odbędzie się w środę, 15 marca, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, przy ul. Mickiewicza 64 w Auli Nowej, o godzinie 12.30.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić