Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. 

Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych.

Pierwsza edycja FPME odbyła się we Wrocławiu 26 marca 2015 roku, a jej tytuł przewodni to "Płatności elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych". 2 FPME odbyło się w dniach 6-7 kwietnia 2016 roku w sali głównej SCK Uniwersytetu Opolskiego.

Trzecia, obecna edycja, stawia uczestnikom za cel podjęcie debaty na temat obecnego oraz postulowanego stanu prawnego dotyczącego zagadnień e-konsumenta, e-zdrowia, e-wymiaru sprawiedliwości, e-usług publicznych, a także IT & e-commerce. Tak szeroki zakres dysputy pozwoli na interdyscyplinarne ujęcie wielu problemów prawnych społeczeństwa informacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.fpme.uni.opole.pl/

Możliwość rejestracji trwa do 25 marca do godz. 18.00.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić