Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Flora & Funga Pomeranica – the Third Symposium on Flora, Fungy, Vegetation and Landscape of Pomerania, Szczecin, 13-15, September, 2017

Pomorze Zachodnie to obszar charakteryzujący się bardzo dobrze zachowanym i w dużym stopniu naturalnym środowiskiem przyrodniczym, ale też niestety relatywnie słabo i nierównomiernie zbadaną florą i mykobiotą. Konferencje poświęcone problemom geobotanicznym i mykologicznym tego obszaru odbywały się już dwukrotnie:

[1] the 1th International Symposium Flora, Vegetation and Landscape of Pomerania, Szczecin 6-8 September 2007, oraz

[2] Flora Pomeranica Second symposium on Flora, Vegetaion and Landscape of Pomerania. Plant diversity in a changing world - Wartin, Germany, September 6th-9th, 2012. 

Zasadniczym celem obecnej, trzeciej konferencji będzie zapoznanie uczestników z aktualnym stanem badań nad florą, mycobiotą, roślinnością i krajobrazem Pomorza, a także najbliższych obszarów sąsiadujących. Ponadto w wyniku konferencji liczymy na kontynuowanie i pogłębienie współpracy polsko-niemieckiej w celu pełnego rozpoznania zasobów przyrodniczych tego terenu, a także przygotowanie wspólnych projektów badawczych, m. in. dotyczącego cyfryzacji zbiorów botanicznych w herbariach Pomorza Zachodniego i Mecklemburg-Vorpommern. Głównym organizatorem konferencji jest Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Botanicznego (mający siedzibę na Wydziale Biologii US) i Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, a współorganizatorami - Uniwersytet Gdański i Sekcja Botaniki Komitetu Biologii Organizmalnej PAN

http://www.florapomeranica.pl/

 

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić