Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Konferencja „Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego”, 5-6 kwietnia 2017 r.

Stowarzyszenie Muzealników Polskich, oddział zachodniopomorski; Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zespół Dworsko-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach, Stowarzyszenie Akademia Kulice zapraszają na konferencję.

Konferencja „Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego” poświęcona będzie dyskusji nad znaczeniem i rolą kolekcji zebranych przez pasjonatów historii regionalnej, które odgrywają ważną funkcję w pielęgnowaniu tradycji i pamięci miejscowości Pomorza Zachodniego. Zbiory te stanowią ważny element budowania lokalnej tożsamości pomorskiej i są na ogół mniej znane od zabytków eksponowanych przez muzea zachodniopomorskie. Kolekcje są od wielu lat gromadzone przez zachodniopomorskie instytucje kultury (Domy i Ośrodki Kultury, Biblioteki) i edukacji (Szkoły) oraz inne podmioty podległe samorządom lokalnym lub znajdują się w gestii stowarzyszeń, fundacji lub osób prywatnych. Kolekcje są przeważnie gromadzone w instytucjach jako: Muzea,  Izby Muzealne, Izby Pamięci, Izby Tradycji. Instytucje, przy których działają Muzea lub Izby Muzealne, Izby Pamięci lub Tradycji borykają się z wieloma problemami dotyczącymi katalogowania, przechowywania, konserwacji i wystawiania zgromadzonych kolekcji.

Konferencja będzie okazją do prezentacji ośrodków posiadających kolekcje, ich opiekunów oraz przedstawienia problemów jakie wynikają przy gromadzeniu zbiorów zabytków i ich eksponowaniu. Podczas spotkania zostaną przedyskutowane rozwiązania prawno-organizacyjne, które poprawią status i podkreślą rangę i znaczenie kolekcji znajdujących się pod opieką rozmaitych instytucjach zachodniopomorskich oraz organizacji społecznych i osób prywatnych. 

Organizatorzy przewidują dwudniowe spotkanie przedstawicieli delegatów z listy zestawionych niżej instytucji, środowiska muzealników, reprezentantów władz samorządowych regionu, zainteresowanych stowarzyszeń i badaczy Pomorza Zachodniego. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2017 r.  Konferencja odbędzie się Szczecinie w Zamku Książąt w Szczecinie i będzie kontynuowana w ośrodku US w Kulicach koło Nowogardu. Organizatorzy przewidują, że projekt „Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego” stanie się imprezą cykliczną. Konferencja jest finansowana przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

 
Szczegóły na stronie Ośrodka w Kulicach.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić