Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Nauka dla Regionu

Co roku, w maju, społeczność akademicka Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza mieszkańców Szczecina i regionu do udziału w obchodach „ŚWIĘTA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO”.

Wydarzenie to jest okazją do prezentacji potencjału naukowego i dydaktycznego naszego środowiska. W 2017 roku, w ramach Święta US, zaplanowano konferencję pn. „Nauka dla Regionu”. Do udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli środowiska naukowego, otoczenia gospodarczego, samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej. 

 

Konferencja dotyczyć będzie projektów ważnych dla rozwoju Szczecina, Pomorza Zachodniego i Polski. Przedstawione zostaną efekty aktywności środowiska akademickiego oraz opinie na temat roli Uniwersytetu Szczecińskiego w procesie zachodzących zmian w przestrzeni społecznej i gospodarczej.

Dwugodzinne spotkanie podzielono na dwie części - w pierwszej  zaprezentowany zostanie potencjał i oferta uczelni, w drugiej zaś odbędzie się dyskusja dotycząca współpracy na rzecz rozwoju miasta i regionu. W programie zaplanowano wystąpienia przedstawicieli: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urzędu Miasta Szczecin. Ofertę US dla otoczenia biznesowego przedstawi prorektor ds. Finansów i Rozwoju - prof. dr hab. Waldemar Gos, natomiast kierunki kształcenia powiązanie z otoczeniem gospodarczym zaprezentuje prorektor ds. Kształcenia - dr hab. Jacek Styszyński, prof. US. Dyskusję z udziałem przedstawicieli władz województwa, regionu i miasta, naukowców, przedsiębiorców, urzędników, pracowników instytucji kultury, samorządowców, pracowników administracji państwowej oraz przedstawicieli organizacji gospodarczych i społecznych poprowadzi moderator Paweł Wiśniewski.

Konferencja „Nauka dla Regionu” odbędzie się w czwartek, 18 maja, w godz. 10.00 – 12.00 w Auli Nowej im. prof. Przemysława Małka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

- Prorektor ds. Finansów i Rozwoju - prof. dr hab. Waldemar Gos

- Prorektor ds. Kształcenia - dr hab. Jacek Styszyński, prof. US

- Dyrektor Biura Promocji i Informacji US - Krzysztof Trzciński

- Rzeczniczka prasowa US - Julia Poświatowska

pasek-sponsorski-wszystkie-ostateczne

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić