Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Rosja i Europa: historia i teraźniejszość

W ramach Święta Uniwersytetu Szczecińskiego rektor uczelni, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, zaprasza na Uniwersytecki Wykład Otwarty pt. „Rosja i Europa: historia i teraźniejszość”, który wygłosi  prof. dr hab. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Profesor Andrzej Nowak — ur. w 1960 r. w Krakowie; absolwent, a obecnie profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie dziejów Europy Wschodniej oraz badań porównawczych nad imperiami. Wykładał na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Harvard, Rice, Univ. oF Virginia, Duke, Chapel Hill), angielskich (Cambridge, Univ. College London), kanadyjskich (Toronto, Simon Fraser, McGill, Univ. of Alberta), jak również m.in. w Brnie, Tokio, Dublinie. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a także Kolegium IPN; przewodniczący Rady Centrum Polsko--Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Członek kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego", „Dziejów Najnowszych", a także redaktor naczelny „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej". 

Od 1980 roku zaangażowany w działalność publicystyczną w ramach drugiego obiegu. W stanie wojennym współorganizator tzw. WUJ-a (Wolnego UJ), prowadzącego wykłady dla grup robotniczych; współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego prowadzonego przez ks. Kazimierza Jancarza w Nowej Hucie. Od 1988 roku sekretarz redakcji, a następnie redaktor naczelny wywodzącego się z "podziemia" dwumiesięcznika "Arka". Od końca 1994 roku do końca 2012 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika "Arcana". Opublikował 29 książek (m.in. Polska i "trzy" Rosje. Studium polityki wschodniej Piłsudskiego, History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe, Pierwsza zdrada Zachodu: 1920 — zapomniany appeasement, pierwsze trzy z zaplanowanych 11 tomów Dziejów Polski) — w łącznym nakładzie ponad 300 tys. egzemplarzy. Laureat programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wyróżniany także trzykrotnie Nagrodą KLIO (dla najlepszej książki historycznej roku), Nagrodą literacką im. Józefa Mackiewicza, Nagrodą Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego, Nagrodą im. Jerzego Giedroycia, Nagrodą naukową im. Włodzimierza Pietrzaka. W 2016 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wykład odbędzie się w piątek, 19 maja 2017 r., o godz. 11.30, w sali 155 na Wydziale Humanistycznym przy ul. Krakowskiej 71-79.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

pasek-sponsorski-wszystkie-ostateczne

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić