Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Dom dla Absolwenta

„Dom dla Absolwenta" to atrakcyjny program mieszkaniowy miasta realizowany przy udziale Szczecińskiego TBS. Zakłada wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowych i wykończonych "pod klucz" mieszkań absolwentom najbardziej poszukiwanych kierunków szkół i uczelni wyższych oraz osobom zatrudnionym na terenie Szczecina w branżach uznanych przez Miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

W ramach programu, absolwent lub osoba zatrudniona w Szczecinie otrzyma wsparcie polegające na pokryciu przez Miasto połowy wkładu własnego wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Kwota ta wynosi 30 proc. kosztów budowy wybranego lokalu. Połowę tej kwoty,15 proc. (czyli ok. 20 tys. zł!), pokryje Gmina. Drugą część
wpłaci pracodawca lub sam absolwent.

Umowy najmu Szczecińskie TBS zawrze na czas oznaczony - 3 lat z możliwością przedłużenia.

Kilkadziesiąt nowoczesnych lokali, które zostaną przekazane absolwentom znajdują się w atrakcyjnej lokalizacji w przebudowanych i zmodernizowanych budynkach Szczecińskiego TBS.

Więcej informacji na stronie: http://domabsolwenta.szczecin.pl/

Filmik pokazujący jedno z mieszkań z programu Dom dla Absolwenta: https://www.youtube.com/watch?v=Lja-sJakSJo

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić