Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Pełne uprawnienia akademickie dla Wydziału Humanistycznego w zakresie nauk o polityce

26 czerwca 2017 roku Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych podjęło decyzję o przyznaniu Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce.

W praktyce są to pełne uprawnienia naukowe w dyscyplinie, która jest tradycyjnym obszarem badań Instytutu Politologii i Europeistyki. To właśnie osiągnięcia naukowe i organizacyjne tej jednostki, awanse i dorobek naukowy jej pracowników przyczyniły się do uzyskania kolejnych uprawnień, przyznanych sześć lat po uzyskaniu prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o polityce (2011 r.).

Są to trzecie pełne uprawnienia akademickie na Wydziale Humanistycznym. 

Uczelnia posiada łącznie czternaście pełnych uprawnień akademickich w takich dziedzinach jak: biologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, pedagogika, nauki o polityce, ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, geografia, prawo, nauki teologiczne, ekonomia, finanse.

 

Jednostka uprawniona
Dziedzina
Nadaje stopnie dr hab. w dyscyplinie
Wydział Biologii
dziedzina nauk biologicznych
biologia
Wydział Filologiczny
dziedzina nauk humanistycznych
językoznawstwo,
literaturoznawstwo
Wydział Humanistyczny
dziedzina nauk humanistycznych
historia,
Wydział Humanistyczny
dziedzina nauk społecznych
pedagogika, nauki o polityce
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
dziedzina nauk ekonomicznych
ekonomia,
finanse,

nauki o zarządzaniu
Wydział Nauk o Ziemi
dziedzina nauk o Ziemi
geografia
Wydział Prawa i Administracji
dziedzina nauk prawnych
prawo
Wydział Teologiczny
dziedzina nauk teologicznych
dziedzina nauk teologicznych
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
dziedzina nauk ekonomicznych
ekonomia,
finanse




Odwiedź nas:

Jak do nas trafić