Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Współpraca Wydziału Humanistycznego z Aresztem Śledczym w Szczecinie

Dnia 6 lipca 2017 roku dziekan WH dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US spotkała się z Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie – ppłk Bogumiłą Skorną. Spotkanie to zaowocowało zawarciem porozumienia o współpracy pomiędzy instytucjami.

 

Współpraca obejmuje takie obszary, jak:

- edukacja studentów w zakresie działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej,

- wdrażanie wspólnych projektów wychowawczo-naukowych,

- współpraca przy prowadzeniu badań naukowych z zakresu resocjalizacji,

- doradztwo i konsultacje naukowe,

- wsparcie funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w zakresie resocjalizacji,

- organizowanie wizyt studyjnych, praktyk oraz staży studenckich;

- organizowanie szkoleń, konferencji naukowych, kursów, studiów podyplomowych, wystaw oraz wydarzeń społeczno-kulturalnych poświęconych zagadnieniom resocjalizacji.

---

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić