Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Czy glony uratują nas przed głodem?

11 Międzynarodowy Kongres Fykologiczny – 11th International Phycological Congress, podczas którego Szczecin odwiedzi ponad czterystu naukowców z całego świata, w dniach 13-19 sierpnia odbędzie się  na Uniwersytecie Szczecińskim. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Międzynarodowe Towarzystwo Fykologiczne (International Phycological Society). 

Tematyka Kongresu obejmie najnowsze osiągnięcia w światowych badaniach fykologicznych (algologicznych), czyli dotyczących szeroko pojmowanej grupy glonów. W szczególności, zgodnie z generalnym hasłem Kongresu  – „Wyzwania ery molekularnej dla badań nad glonami i potencjalnie korzyści bioprospektingu”  – nacisk położony zostanie na zagadnienia związane z molekularnymi i genetycznymi aspektami badań nad glonami i powiązaniem takich badań z poszukiwaniem możliwości praktycznego wykorzystania glonów morskich i słodkowodnych do otrzymywania substancji i produktów o znaczeniu użytkowym, np. w przemyśle spożywczym, medycznym, w nanotechnologii i szeregu innych dziedzin. Szczególnie ważne z praktycznego punktu widzenia będą sesje dotyczące wykorzystania produktów pochodzących z glonów oraz „przemysłowej uprawy” makroglonów – agronomia morska.

 - Program wykorzystania makroglonów jako źródła pożywienia, dotąd niedoceniany – rozwijany jest na wielką skalę w krajach usytuowanych na wybrzeżach oceanicznych. Wsparcie udzielone przez ONZ ma za zadanie sprostać wyzwaniom j,akie niesie ze sobą kurczenie się zasobów żywności na świecie. Prym w badaniach z zakresu agronomii morskiej wiodą kraje z bogatymi tradycjami produkcji żywności z makroglonów, czyli Japonia, Korea czy Chiny. Jednakże w ostatnich latach dołączyły do nich kraje o szybko rosnącej liczbie ludności, takie jak Filipiny czy Indonezja. A także kraje równikowej Afryki, np. Tanzania. W ostatnich latach także Unia Europejska finansuje duże projekty badawcze związane pośrednio lub bezpośrednio z agronomią morską – wyjaśnia prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego, organizator przedsięwzięcia.

Tradycja Kongresów Fykologicznych sięga 1982 roku, kiedy to w Kanadzie odbył się on po raz pierwszy. Od tego czasu co trzy-cztery lata odbywały się kolejne Kongresy – w Danii, Australii, USA, Chinach, Holandii, Grecji, RPA, Japonii i USA, a liczba uczestników za każdym razem sięgała 400 bądź nawet 500 osób. W 11 Międzynarodowym Kongresie Fykologicznym w Szczecinie uczestniczyć będzie 414 naukowców,  w tym liczna grupa młodzieży. Przyjadą oni z 43 krajów z całego świata, od Nowej Zelandii na Pacyfiku, po zachodnie wybrzeża Ameryki Pn. i Pd. (Chile, Meksyk). Alfabetycznie od Algierii, Australii i Austrii, poprzez niemal całą Europę, Indie, Japonię, Koreę, Republikę Pd. Afryki. Polskie ośrodki naukowe będą reprezentowane przez pracowników uczelni i Instytutów PAN z Gdańska, Kielc, Krakowa, Łodzi, Poznania, Szczecina i Warszawy.

W ramach Kongresu odbędą się cztery plenarne wykłady, wygłoszone przez fykologów o światowej renomie: Georga Pohnerta – pt. „Chemiczna komunikacja u mikroglonów – jak jednokomórkowe organizmy kształtują i postrzegają swoje środowisko”, Zoe Finkel – pt. „Ewolucyjny odcisk w składzie makrocząsteczkowym mikroglonów”, Nilsa Krögera – pt. „Jak zbudować szklany dom – badania nad biochemicznym mechanizmem biomineralizacji krzemionki u okrzemek” oraz Christine Maggs – pt. „ Systematyka linneuszowska w czasach »Big Data«”. 

Pozostałe wykłady wygłoszone będą w ramach piętnastu sympozjów o następujących tytułach: 

- „Wpływ zmian globalnych na fizjologię i skład glonów”

- „Genom glonów z rodzaju Porphyra jako model w śledzeniu trendów ewolucyjnych krasnorostów i ich adaptacji do środowiska”. Porphyra (pol. szkarłatnica) jest podstawą produkcji licznych kosmetyków, jednakże większe znaczenie ma ona jako „nori”, czyli sprasowane glony używane do zawijania sushi. Projekt ten został sfinansowany przez National Science Foundation z USA

- „Mikrobiomy glonowe w ekologii, fizjologii, rozwoju i ewolucji”. Tak jak i w rolnictwie tradycyjnym związanym z uprawą gleby, w agronomii morskiej poważnym problemem są „szkodniki”. W tym przypadku są to wirusy, bakterie i grzyby. Sympozjum to jest podsumowaniem wielkiego projektu finansowanego przez Komisję Europejską. Cel badań – ochrona hodowli glonów przed „szkodnikami”. Uczestnicy projektów Porphyra i Mikrobiomy będą przedstawiać efekty swoich kilkuletnich badań podczas kongresu w Szczecinie

- „Zastosowanie wysokosprawnego sekwencjonowania w systematyce glonów”

- „Meta-barkodowanie i metagenomika fitoplanktonu”

- „Endosymbioza i ewolucja w plastydach pochodzących z krasnorostów”

- „Genetyka ewolucyjna glonów”

- „Obecne i historyczne procesy kształtujące biogeografię mikroglonów”

- „Systematyka i ewolucja makroglonów”

- „Jak nadawać nazwy glonom: nazwy, taksony i bazy danych”

- „Glony Bałtyku - od przeszłości w przyszłość”

- „Biolodzy a paleontolodzy: jak pogodzić te dwa podejścia?”

- „Podstawy przejścia od hodowli glonów do agronomii morskiej”

- „Bioprospekting glonów: zysk ze zbierania glonów”

-„Dać sobie radę ze szkodliwymi zakwitami glonów”.

 

Równolegle odbędzie się również 9 dodatkowych sesji fykologicznych na temat: biotechnologii, cytologii i biologii molekularnej, filogenezy i taksonomii glonów, ekologii makro- i mikroglonów, mineralizacji, fizjologii i biochemii, biologii reprodukcyjnej i ultrastruktury glonów. Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent Miasta Szczecina i Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, a patronat medialny nad wydarzeniem sprawują miesięcznik "Forum Akademickie" oraz przedstawiciel mediów lokalnych – "Kurier Szczeciński".

 

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem rozmowy w trakcie Kongresu, z którymś z zaproszonych gości, bardzo proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia wywiadu. Organizatorzy, w miarę możliwości, zapewnią pomoc w tłumaczeniu rozmów z naukowcami. Jeśli są Państwo natomiast zainteresowani konkretnym tematem podejmowanym w ramach sympozjów, również proszę o kontakt - wówczas zaproponujemy Państwu rozmówcę specjalizującego się w wybranym zagadnieniu. 

 

Więcej informacji: http://ipc11.intphycsoc.org 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić