Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Nabór na studia na Uniwersytecie Szczecińskim 24.08.-15.09.2017 r.

Lista kierunków, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na które prowadzona jest rekrutacja w kolejnym naborze na studia na Uniwersytecie Szczecińskim.

W dniach od 24 sierpnia do 15 września 2017 roku, na kierunki stacjonarne, można się rejestrować w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na:

Wydział Biologii

Studia I stopnia:

1. Biologia
2. Biotechnologia
3. Genetyka i biologia eksperymentalna
4. Mikrobiologia
5. Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego

Studia II stopnia:

1. Biologia
2. Biotechnologia
3. Biologiczne podstawy kryminalistyki
4. Mikrobiologia
5. Ochrona środowiska – specjalność: zarządzanie środowiskiem

Wydział Filologiczny

Studia I stopnia:

1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
2. Filologia - specjalność: Filologia germańska
3. Filologia - specjalność: Filologia romańska z językiem obcym do wyboru
4. Filologia - specjalność: Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
5. Filologia polska
6. Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko – polsko - niemieckie

Studia II stopnia:

1. Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
2. Filologia - specjalność: Filologia angielska
3. Filologia - specjalność: Filologia germańska
4. Filologia - specjalność: Filologia romańska
5. Filologia - specjalność: przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym
6. Filologia polska
7. Kulturoznawstwo

Wydział Humanistyczny

Studia I stopnia:

1. Animacja kultury
2. Archeologia
3. Filozofia
4. Historia
5. Managment Instytucji Publicznych i Public Relations
6. Media i cywilizacja
7. Mediacja międzykulturowa
8. Nauki o polityce
9. Praca socjalna
10. Socjologia
11. Stosunki międzynarodowe
12. Studia nad wojną i wojskowością

Studia II stopnia:

1. Archeologia
2. Bezpieczeństwo narodowe
3. Filozofia
4. Historia
5. Kognitywistyka komunikacji
6. Nauki o polityce
7. Pedagogika (profil ogólnoakademicki)
8. Pedagogika (profil praktyczny)
9. Pedagogika specjalna
10. Praca socjalna
11. Socjologia
12. Stosunki międzynarodowe
13. Studia nad wojną i wojskowością

Wydział Prawa i Administracji

Studia I stopnia:

1. Administracja
2. Ekonomiczno – prawny

Studia II stopnia:

1. Administracja
2. Ekonomiczno – prawny

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Studia I stopnia:

1. Diagnostyka sportowa
2. Turystyka i rekreacja - specjalność: Animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki
3. Wychowanie fizyczne (specjalność nauczycielska)
4. Zdrowie publiczne, specjalność: promocja zdrowia

Studia II stopnia:

1. Turystyka i rekreacja - specjalność: Zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji
2. Wychowanie fizyczne (specjalność nauczycielska)
3. Zdrowie publiczne, specjalność: promotor i trener zdrowia

Wydział Matematyczno – Fizyczny

Studia I stopnia:

1. Fizyka
2. Matematyka
3. Optyka okularowa

Studia II stopnia:

1. Fizyka
2. Matematyka

Wydział Nauk o Ziemi

Studia I stopnia:

1. Bezpieczeństwo wodne
2. Geografia
3. Geologia
4. Turystyka i rekreacja

Studia II stopnia:

1. Geografia
2. Geologia
3. Turystyka i rekreacja

Wydział Teologiczny

Studia I stopnia:

1. Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
2. Nauki o rodzinie

Studia jednolite magisterskie:

1. Teologia

Studia II stopnia:

1. Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, specjalność: mediacja językowa, kultura i turystyka
2. Nauki o rodzinie – specjalność: Poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Studia I stopnia:

1. Ekonomia
2. Finanse i rachunkowość
3. Logistyka
4. Logistyka studia inżynierskie
5. Turystyka i rekreacja - specjalność: Menedżer turystyki
6. Zarządzanie

Studia II stopnia:

1. Ekonomia
2. Finanse i rachunkowość
3. Logistyka
4. Turystyka i rekreacja - specjalność: Biznes turystyczny
5. Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Studia I stopnia:

1. Economics and IT Applications
2. Ekonomia
3. Finanse i rachunkowość
4. Gospodarka nieruchomościami
5. Informatyka i ekonometria
6. Informatyka i ekonometria - specjalność: Informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie WISMAR)
7. Przedsiębiorczość i inwestycje
8. Zarządzanie
9. Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia II stopnia:

1. Ekonomia
2. Finanse i rachunkowość
3. Informatyka i ekonometria
4. Informatyka i ekonometria - specjalność: Informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie WISMAR)
5. Public Management (studia w języku angielskim)
6. Rynek nieruchomości
7. Zarządzanie

Zamiejscowy Wydział Społeczno – Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Studia I stopnia:

1. Administracja
2. Finanse i rachunkowość
3. Komunikacja medialna i wizerunkowa

Studia II stopnia:

1. Administracja
2. Ekonomia

 

------------

W dniach od 24 sierpnia do 15 września 2017 roku, na kierunki niestacjonarne, można się rejestrować w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na:

Wydział Biologii

Studia II stopnia:

1. Biologiczne podstawy kryminalistyki

Wydział Filologiczny

Studia I stopnia:

1. Filologia - specjalność: Filologia angielska
2. Filologia - specjalność: Filologia germańska
3. Filologia - specjalność: Filologia iberystyka, studia hiszpańskie

Studia II stopnia:

1. Filologia - specjalność: Filologia angielska

Wydział Humanistyczny

Studia I stopnia:

1. Bezpieczeństwo narodowe
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne
3. Pedagogika (profil praktyczny)
4. Pedagogika specjalna

Studia II stopnia:

1. Bezpieczeństwo narodowe
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne
3. Pedagogika (profil ogólnoakademicki)
4. Pedagogika (profil praktyczny)

Wydział Prawa i Administracji

Studia jednolite magisterskie

1. Prawo

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Studia I stopnia:

1. Wychowanie fizyczne (specjalność nauczycielska)

Wydział Matematyczno – Fizyczny

Studia I stopnia:

1. Fizyka
2. Matematyka

Studia II stopnia:

1. Fizyka
2. Matematyka

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Studia I stopnia:

1. Ekonomia
2. Finanse i rachunkowość
3. Logistyka
4. Turystyka i rekreacja - specjalność: Menedżer turystyki
5. Zarządzanie

Studia II stopnia:

1. Ekonomia
2. Finanse i rachunkowość
3. Logistyka
4. Turystyka i rekreacja - specjalność: Biznes turystyczny
5. Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Studia I stopnia:

1. Ekonomia
2. Finanse i rachunkowość
3. Informatyka i ekonometria
4. Zarządzanie

Studia II stopnia:

1. Ekonomia
2. Finanse i rachunkowość
3. Informatyka i ekonometria
4. Zarządzanie

Zamiejscowy Wydział Społeczno – Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Studia I stopnia:

1. Administracja

Studia II stopnia:

1. Administracja
2. Ekonomia

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić