Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Kolejna inwestycja w Kampusie Piastów US

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, 24 sierpnia podpisał umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącą udzielenia uczelni dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku nr 6 w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40B w Szczecinie – dla potrzeb Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia”.

Wartość projektu dotycząca przebudowy budynku Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia wynosi 15 488 000 zł. Projekt będzie finansowany z dotacji, którą ustalono na łączną kwotę 11 438 000 zł, natomiast wkład własny uczelni w realizowaną inwestycję wyniesie 4 050 000 zł. Uczelnia otrzyma pieniądze z MNiSW w trzech transzach: 1 mln zł jeszcze w 2017 roku, 4 mln – w przyszłym roku i 6 mln 438 zł w 2019 roku.

Prace remontowe przy al. Piastów rozpoczną się jeszcze w 2017 roku i potrwają do roku 2019. Zakres prac obejmie całkowitą przebudowę obiektu, położone zostaną nowe instalacje teletechniczne, informatyczne, oświetleniowe i audiowizualne, zmodernizowane zostaną wnętrza oraz zakupione zostanie nowe wyposażenie. W trakcie przebudowy studenci Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia będą korzystali z sal wykładowych innych wydziałów uczelni.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić