Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Wydział Biologii w Centrum Limnologii w Szczecinku

 

W nadchodzącym tygodniu naukowcy z Wydziału Biologii poprowadzą w Centrum Limnologii w Szczecinku zajęcia dla dzieci i młodzieży z całego województwa. W zajęciach, które będą prowadzone w ramach współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, weźmie udział około 300 osób. W 2016 i 2017 roku Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy  z Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku realizuje działania o charakterze edukacyjnym w zakresie ekologii wód i ochrony środowiska przyrodniczego wód. Zajęcia mają charakter teoretyczny – w formie wykładów, jak i praktyczny – w formie warsztatów, są związane z bezpośrednim badaniem ekosystemów wodnych. Odbiorcami tych zajęć są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i z liceów, głównie z terenu województwa zachodniopomorskiego. Słuchacze dowieadują się m.in. na czym polega naukowa praca hydrobiologa i zdobędą zdecydowanie ponadprogramową wiedzę przyrodniczą z zakresu biologii.

Wydarzenia te realizowane są w ramach dwóch projektów: pierwszego  dotyczącego współpracy pomiędzy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior a Uniwersytetem Szczecińskim w ramach tzw. Ośrodka Popularyzującego Naukę, który zakłada wyposażenie CEEiRJ w profesjonalny sprzęt laboratoryjny, natomiast drugi projekt, zakłada realizację przez wykładowców US serii wykładów i zajęć laboratoryjnych w CEEiRJ oraz na Uniwersytecie Szczecińskim. Porozumienie zakłada również możliwość korzystania podczas zajęć i praktyk z infrastruktury CEEiRJ przez studentów kierunków: Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego oraz Biologia realizowanych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić