Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Ogólnopolski Kongres Europeistyki na US

Unia Europejska  nieustannie zmienia się i przekształca, a przez to zaskakuje obserwatorów i badaczy. Przez swoją wyjątkowość trudno poddaje się analizie. Podobnie zmienia się rola państwa  w Unii Europejskiej, gdyż zmiany w UE nie pozostają bez wpływu na jej państwa członkowskie. Między innymi te kwestie, ale także wiele innych zagadnień zamierzają poruszyć  naukowcy podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, który odbędzie się w dniach 26-28 września w Instytucie Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego US.

Wiodącym tematem kongresu będzie „Państwo w Unii Europejskiej”. Środowisko europeistów i politologów chce pokusić się o diagnozę obecnego stanu dotyczącego miejsca i roli państwa członkowskiego w UE, ale także zastanowić się nad jej ewolucją i kierunkami, w których podążać będą państwa członkowskie. Organizatorzy zamierzają dokonać redefinicji miejsca i roli państw w UE, która jest niezbędna w obliczu wielowymiarowego kryzysu tej organizacji oraz w obliczu Brexitu. Dodatkowo poruszona zostanie kwestia dróg i sposobów wyjścia z kryzysu UE oraz poszukiwania celu końcowego, do którego zmierza UE.

- Na kongres zaprosiliśmy Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, i nie ukrywam, że liczymy na to, że Pan Prezydent dokona uroczystego otwarcia kongresu, tym bardziej, że objął Patronat Honorowy nad kongresem. Udział w kongresie potwierdziła Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska, która w trzecim dniu  obrad poprowadzi "Dialog Obywatelski". Ta część kongresu będzie współorganizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, przy dużym zaangażowaniu Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dra Marka Prawdy. Ponadto udział w kongresie, włącznie z wygłoszeniem referatu, zapowiedział sekretarz stanu, szef gabinetu Prezydenta RP - prof. Krzysztof Szczerski. Warto zaznaczyć, że w  pierwszym dniu kongresu gośćmi panelu plenarnego będą prof. Adam Wojtaszczyk oraz prof. Zbigniew Czachór. Spodziewamy  się także posłów do Parlamentu Europejskiego z naszego województwa: Dariusza Rosatiego, Bogusława Liberadzkiego oraz Czesława Hoca. Udział w otwarciu kongresu zapowiedzieli także marszałek województwa zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, wojewoda zachodniopomorski - Krzysztof Kozłowski oraz prezydent miasta Szczecin - Piotr Krzystek - dodaje prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Udział czynny w kongresie zapowiedziało ponad 400 naukowców z Polski oraz z zagranicy. Podczas kongresu odbędzie się około 100 paneli - otwartych, zamawianych, plenarnych oraz dialog obywatelski. Kongres Europeistyki wytycza nowe  kierunki badań europeistycznych i politologicznych. Jest najbardziej reprezentatywnym forum dyskusji i wymiany poglądów we wspomnianych środowiskach naukowych oraz wśród polityków, urzędników, działaczy samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Wszystkie spotkania w ramach kongresu odbędą się na Wydziale Humanistycznym US, przy ul. Krakowskiej 71-79.

Więcej informacji oraz program: www.kongreseuropeistyki.whus.pl

 

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić