Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Projekt ustawy "Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym"

Przedstawiamy projekt ustawy: Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym, ogłoszony przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w Krakowie 19 września.

19 września 2017 w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przedstawił projekt nowej ustawy regulującej funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego. Ustawa obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach i tytule naukowym,  ustawie o zasadach finansowania nauki, oraz ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich.

Projekt ustawy wraz z przepisami wdrażającymi tę ustawę dostępny jest na stronie internetowej www.nkn.gov.pl/ustawa-2-0

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić