Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Opodatkowanie przedsiębiorstw”

29 września na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Opodatkowanie przedsiębiorstw”. Organizatorem konferencji jest Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków. Współorganizatorem jest natomiast Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Konferencja jest poświęcona szeroko rozumianym problemom opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce, a także problematyce opodatkowania międzynarodowego. Konferencja stanowi forum naukowe służące wymieniane poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania dylematów związanych z problematyką opodatkowania przedsiębiorstw, ma również przyczyniać się do rozwoju polskiej myśli podatkowej, zarówno ekonomicznej jak i prawnej. Jest także forum do dyskusji dla praktyków – przedsiębiorców, przedstawicieli organów podatkowych.

Bloki tematyczne:
    Zarządzanie podatkami a ryzyko podatkowe
    Narzędzia zarządzania finansami i podatkami w warunkach kryzysu
    Metody optymalizacji podatkowej
    Poziom fiskalizmu a zdolność podatkowa polskich przedsiębiorstw
    Konsolidacja fiskalna jako rozwiązanie kryzysu finansów publicznych
    Zasady racjonalnego systemu podatkowego
    Zalety i wady stosowania preferencji podatkowych
    Jakość prawa podatkowego a proces jego tworzenia
    Międzynarodowe tendencje w opodatkowaniu przedsiębiorstw
    Skuteczność a efektywność sytemu podatkowego
    Wydajność fiskalna przedsiębiorstw w świetle analiz organów podatkowych
    Współpraca doradców podatkowych z organami podatkowymi

Patronat nad konferencją objęli: Minister Finansów, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecina. Udział w Konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego, KRDP. W konferencji wezmą udział również przedstawiciele organów podatkowych, sądów administracyjnych, świata nauki. 

Więcej informacji oraz program.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić