Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Nowość Wydawnictwa Naukowego US

 

Szlomo (Szloyme) Mendelsohn

 

POLSCY ŻYDZI ZA MURAMI NAZISTOWSKICH GETT

Wstęp i komentarz Marek Skwara

Książka Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett jest pierwszą krytyczną, dwujęzyczną (angielsko-polską) edycją broszury S. Mendelsohna: The Polish Jews behind the Nazi Ghetto Walls. New York 1942. Publikacja składa się z trzech wzajemnie dopełniających się części:
- wstępu, w którym znalazły się nie tylko uwagi o autorze i krytyka źródła, ale przede wszystkim analiza różnic i podobieństw między historiografią nowoczesną i ponowoczesną. Na tym tle poddano krytycznej analizie opracowania dotyczące relacji polsko-żydowskich zarówno w czasie II wojny światowej, jak i współcześnie
- równoległej edycji angielsko-polskiej tekstu Szlomo Mendelsohna
- komentarza, w którym bardzo obszernie wykorzystano świadectwa z czasów okupacji (pamiętniki, listy, dokumenty), opracowania naukowe poświęcone tej tematyce, a także – warto na to zwrócić szczególną uwagę – artykuły z „Gazety Żydowskiej”.

Dodatkowym walorem książki są ilustracje.

 

Wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US
ISBN: 978-83-7972-111-5
oprawa miękka, format A5, s. 462
cena 68,00 zł
http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/polscy-zydzi-za-murami-nazistowskich-gett-wstep-i-komentarz-marek-skwara-p-577.html

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić