Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

70-lecie Profesora Andrzeja Bałabana

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji US, dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US, zapraszają na uroczyste obchody 70-lecia prof. dra hab. Andrzeja Bałabana.

Profesor Andrzej Bałaban jest profesorem nauk prawnych, kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji US. W 1970 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na tej samej uczelni w 1974 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych oraz habilitował się cztery lata później. W 2007 roku otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Początkowo pracował na UMCS, gdzie w latach 1979-1986 kierował Zakładem Prawa Rolnego, a od 1981 roku był jednocześnie prodziekanem Wydziału Prawa. Następnie związał się z Uniwersytetem Szczecińskim, gdzie w 1988 roku objął kierownictwo nad Katedrą Prawa Konstytucyjnego (przekształconą następnie w Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej). Od 1993 do 1996 roku pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Profesor pełnił funkcję sekretarza generalnego Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego oraz członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Jest także członkiem rady naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, legislacji i samorządu.

W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2011 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystość jubileuszowa odbędzie się w piątek 27 października, w Rektoracie UniwersytetuSzczecińskiego, w sali Senatu, przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, o godzinie 12.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić