Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Spotkanie dotyczące Program Erasmus+

Dział Spraw Międzynarodowych serdecznie zaprasza pracowników US na spotkanie poświęcone wyjazdom szkoleniowym i dydaktycznym w ramach programu Erasmus+. Spotkanie odbędzie się 30 października br. w Rektoracie US, w Sali Senatu. Rozpoczęcie spotkania o godz. 10.00 dla pracowników administracyjnych, natomiast dla pracowników naukowo – dydaktycznych o godz. 11.00.

Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim osobom zainteresowanym.

Ramowy program spotkania:

godz. 10.00 - 10.45

· Wyjazdy szkoleniowe (STT) - pracownicy administracyjni

godz. 11.00

· Kwestia uznania wyjazdów pracowniczych (Baza oceny pracownika);

· Wyjazdy szkoleniowe (STT) - pracownicy naukowo-dydaktyczni;

· Wyjazdy dydaktyczne (STA) - pracownicy naukowo-dydaktyczni;

· Możliwości wyjazdów poza Unię Europejską – wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe do tzw. krajów partnerskich

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://goo.gl/forms/sCoxdk3F0OWDVNSo2

Zapraszamy!

 


 

WYJAZDY SZKOLENIOWE (STT) – PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Cel: doskonalenie zawodowe w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji, i kwerendy bibliotecznej) oraz praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing/obserwacja).
Limit wyjazdów: 17 wyjazdów dla pracowników administracyjnych.
Czas trwania: wyjazd szkoleniowy może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży).
Terminy wyjazdu: Wyjazdy mogą być zrealizowane od 15 października 2017r. do 30 września 2018r. w tym od 15 października 2017r. do 31 lipca 2018r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2018r. do 30 września 2018r. dla wyjazdów rezerwowych.
Finansowanie: okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 875 EUR brutto (dokładne zasady finansowania http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/96-uniwersytet-szczecinski/818-wyjazdy-sta-stt-zasady-finansowania-2017-2018
Kwalifikacja: złożenie dokumentów aplikacyjnych w Dziale Spraw Międzynarodowych w terminie: 6 listopada – 5 grudnia 2017 r. W sytuacji, gdy kwalifikacja nie wyczerpie puli miejsc, prowadzona będzie kwalifikacja dodatkowa w terminie 01 – 15 lutego 2018 r.

Dokumenty aplikacyjne:
· Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd szkoleniowy STT (Staff Training Mobility): kraje programu
· Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement-Staff Mobility for Training)

W momencie przedkładania do oceny dokumenty aplikacyjne:

1. muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach, za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu Szkolenia zawierającej daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji partnerskiej I. Planned period of the training activity: from [....day/.....month/......year] till [....day/....month..../year], która ma pozostać nieuzupełniona.

2. muszą być zatwierdzone przez odpowiednie osoby (w sekcji Indywidualnego Programu Szkolenia II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji), za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES:The receiving institution, która ma pozostać nieuzupełniona.

Pełna treść zasad realizacji wyjazdów oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/96-uniwersytet-szczecinski/817-wyjazdy-szkoleniowe-stt-2017-18

 


 

WYJAZDY SZKOLENIOWE (STT) – PRACOWNICY NAUKOWO – DYDAKTYCZNI

Cel: doskonalenie zawodowe w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji i kwerendy bibliotecznej) oraz praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing/obserwacja).
Limit wyjazdów: 39 wyjazdów (alokacja dla poszczególnych jednostek została przesłana koordynatorom wydziałowym ds. wymiany kadry akademickiej, kierownikom jednostek dydaktycznych oraz Dziekanom)
Czas trwania: wyjazd szkoleniowy może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży).
Terminy wyjazdu: Wyjazdy mogą być zrealizowane od 15 października 2017r. do 30 września 2018r. w tym od 15 października 2017r. do 31 lipca 2018r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2018r. do 30 września 2018r. dla wyjazdów rezerwowych.
Finansowanie: okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 875 EUR brutto (dokładne zasady finansowania
http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/96-uniwersytet-szczecinski/818-wyjazdy-sta-stt-zasady-finansowania-2017-2018
Kwalifikacja: Kierownicy jednostek dydaktycznych/Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej organizują kwalifikację wydziałową oraz określają jej terminy przy zastrzeżeniu, że protokół kwalifikacyjny powinien wpłynąć do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej 28 lutego 2018.

Dokumenty aplikacyjne:
· Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd szkoleniowy STT (Staff Training Mobility): kraje programu
· Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement-Staff Mobility for Training)

W momencie przedkładania do oceny dokumenty aplikacyjne:
1. muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach, za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu Szkolenia zawierającej daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji partnerskiej I. Planned period of the training activity: from [....day/.....month/......year] till [....day/....month..../year], która ma pozostać nieuzupełniona.
2. muszą być zatwierdzone przez odpowiednie osoby (w sekcji Indywidualnego Programu Szkolenia II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji), za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES:The receiving institution, która ma pozostać nieuzupełniona.

Pełna treść zasad realizacji wyjazdów oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/96-uniwersytet-szczecinski/817-wyjazdy-szkoleniowe-stt-2017-18


 

WYJAZDY DYDAKTYCZNE (STA) – PRACOWNICY NAUKOWO – DYDAKTYCZNI

Cel: przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 8 godzin, w jednostce z którą US ma podpisaną umowę bilateralną zawartą w ramach programu
Limit wyjazdów: 39 wyjazdów (alokacja dla poszczególnych jednostek została przesłana koordynatorom wydziałowym ds. wymiany kadry akademickiej, kierownikom jednostek dydaktycznych oraz Dziekanom), wyjazdy tylko do uczelni partnerskich, z którymi US ma podpisaną umowę interinstytucjonalną zawartą w ramach programu ERASMUS+
Czas trwania: wyjazd dydaktyczny może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące (z wyłączeniem czasu podróży).
Terminy wyjazdu: wyjazdy mogą być zrealizowane od 15 października 2017r. i maksymalnie do 30 września 2018r. w tym od 15 października 2017r. do 31 lipca 2018r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2018r. do 30 września 2017r. dla wyjazdów rezerwowych.
Finansowanie: okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 875 EUR brutto (dokładne zasady finansowania dostępne na stronie: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/96-uniwersytet-szczecinski/818-wyjazdy-sta-stt-zasady-finansowania-2017-2018).
Kwalifikacja: Kierownicy jednostek dydaktycznych/Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej organizują kwalifikację wydziałową oraz określają jej terminy przy zastrzeżeniu, że protokół kwalifikacyjny powinien wpłynąć do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej 28 lutego 2018.

Dokumenty aplikacyjne:
• Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd szkoleniowy STA (Staff Mobility for Teaching) kraje programu
• Indywidualny Program Dydaktyczny (Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching)

W momencie przedkładania do oceny dokumenty aplikacyjne:
1. muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach, za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu Dydaktycznego zawierającej daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji partnerskiej I. Planned period of the teaching activity: from [....day/.....month/......year] till [....day/....month..../year], która ma pozostać nieuzupełniona.
2. muszą być zatwierdzone przez odpowiednie osoby (w sekcji Indywidualnego Programu Dydaktycznego II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji), za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution, która ma pozostać nieuzupełniona.

Pełna treść zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/96-uniwersytet-szczecinski/816-wyjazdy-dydaktyczne-sta-2017-18

 


 

WYJAZDY DYDAKTYCZNE I SZKOLENIOWE DO KRAJÓW PARTNERSKICH
a) Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT uprawnieni są pracownicy jednostek US posiadających umowy międzyinstytucjonalne dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia.
b) Wyjazd dydaktyczny STA/szkoleniowy STT trwa 5 dni i może być zrealizowany w okresie od 20 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
c) Kwalifikacja centralna prowadzona przez Dział Spraw Międzynarodowych US jest kwalifikacją ciągłą prowadzoną od dnia 30 października 2017 r. do wyczerpania środków.
d) Jeden pracownik może aplikować o maksymalnie 1 mobilność w ramach projektu.

Pełna treść zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych, uczelnie partnerskie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: http://www.dsm.usz.edu.pl/wyjazdy-pracownicze-sta/96-uniwersytet-szczecinski/824-zasady-sta-037002

Pełna treść zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych, uczelnie partnerskie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: http://www.dsm.usz.edu.pl/kraje-partnerskie/96-uniwersytet-szczecinski/826-stt-22

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić