Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Oświadczenie Kanclerza w sprawie Kampusu przy al. Piastów 40b w Szczecinie

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi inwestycji pt.: „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie US przy al. Piastów 40b w Szczecinie”, informuję, że firma Gamles Sp. z o.o. w Szczecinie nie wykonała nawierzchni placu zgodnie z dokumentacją projektową i przetargową stosując inny materiał, niż zamówiony przez Uniwersytet Szczeciński, co skutkowało powstaniem szkody po stronie Uczelni.

W dniu 8 marca 2017 roku powiadomiłem organa ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przedstawiając jednocześnie dokumenty wskazujące na dopuszczenie się ww. czynu, tj. dokumenty projektowe i przetargowe oraz ekspertyzy dokumentujące proces przygotowawczy, inwestycyjny i odbiorowy.

Jednocześnie informuję, że 13 lipca 2017 roku wystąpiłem dodatkowo o powołanie biegłego sądowego z zakresu budownictwa, do czego przychylił się Prokurator. Zadaniem biegłego ma być ocena zastosowanej kostki i prawidłowości wykonania zagospodarowani terenu zgodnie z projektem budowlanym.

W dniu 21 lipca br. Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin Niebuszewo wszczął śledztwo pod sygnaturą PR2/DS./239/217 o przestępstwo z art. 286. §1 kk w związku z art. 12 kk, art. 294, § 1 kk. Zgodnie z pismem prowadzącego sprawę Prokuratora, przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy przebudowy placu zgodnie z oczekiwania US, nie będzie procedowany do czasu otrzymania stosownych wyjaśnień.

Informuję, że postępowanie prokuratorskie jest w trakcie rozpoznania i aktualnie oczekujemy na ocenę sytuacji przez powołanego biegłego oraz na wydanie stosownej decyzji Prokuratury w tym zakresie.

Kanclerz
mgr inż. Andrzej Jakubowski

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić