Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

O astronomii fal grawitacyjnych

Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają na kolejny wykład otwarty. Tym razem w środę, 22 listopada, wykład pt. "Co to jest astronomia fal grawitacyjnych?" wygłosi prof. dr hab. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Profesor Królak jest Liderem Polskiego konsorcjum POLGRAW badającego fale grawitacyjne oraz członkiem konsorcjów LIGO/VIRGO - detektorów fal grawitacyjnych. Podczas wykładu naukowiec przedstawi podstawowe idee teorii grawitacji Einsteina oraz zjawiska fal grawitacyjnych. W szczególności przedstawione zostaną ostatnie odkrycia w zakresie fal grawitacyjnych, które zostały uhonorowane Nagrodą Nobla za 2017 rok. Wykładowca opisze również, jak działają obserwatoria fal grawitacyjnych oraz jakie obserwacje astronomiczne te obserwatoria mogą prowadzić. W szczególności obserwacje, które otwierają "nowe okno" na Wszechświat...

Spotkanie odbędzie się w środę, 22 listopada, o godzinie 17.00 w auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, przy ul. Wielkopolskiej 15 (sala nr 116). 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykle interesujących spotkaniu.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić