Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uniwersytet Szczeciński poszukuje osoby na stanowisko SPECJALISTY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO do Archiwum

Uniwersytet Szczeciński poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku SPECJALISTY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO do Archiwum.

 Warunki pracy:

Praca przy monitorze komputerowym, częste kontakty z interesantami zewnętrznymi i wewnętrznymi, sytuacje stresowe, praca w pomieszczeniach magazynowych.

Wymagania:
-wykształcenie wyższe o specjalności archiwalnej / zarządzanie dokumentacją lub studia podyplomowe z zakresu archiwistyki
-znajomość pakietu MS Office
-umiejętność pracy w zespole
-komunikatywność
-umiejętność pracy z interesantami
- skrupulatność i odpowiedzialność

Wymagane dokumenty:
-Podanie o zatrudnienie
-CV
-List motywacyjny
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
-kopie dokumentów o posiadanych umiejętnościach, uprawnieniach i kwalifikacjach
- podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)
- oświadczenie kandydata o niekaralności

Dokumenty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta zatrudnienia – specjalista Archiwum”, należy składać lub przesyłać na adres:
- Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego

al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin

W terminie do 01 grudnia 2017 r. włącznie. Liczy się data wpływu dokumentów.
Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrane osoby zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić