Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

US nominowany do ELSEVIER Research Impact Leaders 2017

Uniwersytet Szczeciński otrzymał nominację do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 w kategorii Humanity. US znalazł się tym samym w gronie uczelni, których publikacje, według ELSEVIER, miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki na świecie.

27 listopada ogłoszone zostaną uczelnie-laureaci drugiej edycji Nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017 w sześciu kategoriach: Agriculture Sciences, Engineering & Technology, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali towarzyszącej konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą””, organizowanej wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polską Komisję Akredytacyjną i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2014-2016) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie (Regulamin Nagrody). ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Lista uczelni nominowanych do ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017 (nominowani w poszczególnych kategoriach prezentowani są w kolejności alfabetycznej):

- Agriculture Sciences – Obszar nauk rolniczych i przyrodniczych: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski

- Engineering & Technology Sciences – Obszar nauk inżynieryjnych i technicznych: Akademia Morska w Gdyni, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Zielonogórski

- Humanities – Obszar nauk humanistycznych: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński

- Medical Sciences – Obszar nauk o zdrowiu i medycznych: Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski

- Natural Sciences – Obszar nauk ścisłych: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski

- Social Sciences – Obszar nauk społecznych: Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska

Informacja: Perspektywy

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić