Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

XXII Konferencja Naukowa „Aktywność Ruchowa Ludzi W Różnym Wieku”

W dniach 7–8 grudnia 2017 roku odbędzie się XXII Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” z udziałem gości zagranicznych. Jej organizatorami są Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie i Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Współorganizatorami są International Association of Sport Kinetics (IASK), Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki oraz Koło Naukowe Dydaktyki Wychowania.

W konferencji planowany jest udział 66 osób, które przedstawią wyniki prac badawczych związanych z problematyką aktywności ruchowej ludzi w różnym wieku w formie referatów, prezentacji oraz plakatów. Podczas obrad w panelach tematycznych wymieniać będziemy doświadczenia naukowe i dyskutować nad efektami realizowanych badań. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele uczelni z Polski (Akademie Wychowania Fizycznego z Poznania, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Krakowa oraz Warszawy, Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytety: Szczeciński, Zielonogórski, Łódzki i Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Karkonoska Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Instytut Sportu w Warszawie oraz przedstawiciele środowiska szkolnego ze szkół województwa zachodniopomorskiego) oraz z zagranicy (University of Alicante, Hiszpania, firma Microgate, Bolzano, Włochy Uniwersytet im. A.S.Puszkina w Brześciu, Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie).

 

Sesja plenarna odbędzie się w Szczecinie w sali audiowizualnej Biblioteki Międzywydziałowej przy Al. Piastów oraz w Centrum Badań Strukturalnych Człowieka przy ul. Narutowicza 17, a sesje tematyczne oraz sesja plakatowa odbywać się będą w Małkocinie. Po sesji plenarnej przewidziana jest prezentacja sprzętu pomiarowego przygotowana przez firmę Microgate Bolzano Włochy–Poznań.

Jak co roku zostanie przyznana nagroda Prezydenta International Association of Sport Kinetics (IASK) prof. dr hab. Włodzimierza Starosty dla najlepszego młodego naukowca. Takie nagrody wraz z honorowym dyplomem wręczane będą po raz szósty.

Obrady będą prowadzono w następujących grupach tematycznych:

- Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży: wybrane aspekty podejmowania ruchu przez uczniów, bezpieczeństwo podczas zajęć ruchowych, wiedza uczniów o wpływie ruchu na organizm,
- Aktywność ruchowa zawodników: rola rekreacyjnej aktywności ruchowej w życiu byłych zawodników, zdrowotne aspekty treningu sportowego, etyka zawodnika, stosowanie dopingu,
- Aktywność ruchowa studentów: rodzaj uczelni jako czynnik warunkujący podejmowanie aktywności fizycznej, związek wielkości zamieszkiwanej aglomeracji z podejmowaniem ruchu,
- Aktywność ruchowa seniorów: wykluczenie spowodowane brakiem ruchu w życiu codziennym, bariery podejmowania uczestnictwa w zajęciach ruchowych, realizacja projektów ruchu dla seniora, poziom samodzielności życiowej osób w starszym wieku,
- Aktywność ruchowa dorosłych: model aktywności fizycznej w rodzinie, rola wzorów osobowych podczas podejmowania udziału w rekreacji i turystyce, dostępność infrastruktury sportowo–rekreacyjnej w polskich.

Załączniki:
Pobierz plik (Program 2017.pdf)Program 2017.pdf[ ]473 Kb
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić