Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Wyniki Konkursu Prezesa Zarządu GPW na najlepsze prace licencjackie

W dniu 18 grudnia 2017 r. ogłoszono wyniki Konkursu Prezesa Zarządu GPW na najlepsze prace licencjackie i magisterskie na temat rynku kapitałowego. Nagrodę główną za pracę magisterską pt. "Wpływ leasingu zwrotnego na wartość spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2014" otrzymała absolwentka WNEiZ mgr Alicja Marcjaniuk. Kapituła konkursu doceniła autorkę za "nowatorskie ujęcie znaczenia wybranych danych z raportów finansowych na wycenę przedsiębiorstw".

Promotorem nagrodzonej pracy była prof. dr hab. Wanda Skoczylas z Katedry Pomiaru Dokonań i Controllingu US. Więcej informacji o wynikach konkursu dostępnych na tutaj: https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=106384

 

Warto dodać, że laureatka konkursu jest również wykonawcą w projekcie badawczym "Wpływ transakcji leasingu zwrotnego na wartość rynkową i wyniki finansowe przedsiębiorstw" dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (2015/19/N/HS4/03029), którego kierownikiem jest mgr Mateusz Czerwiński z Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw US.

Laureaci_promotorzy_GPW.jpgMarcjaniuk_Dietl_GPW.jpgMarcjaniuk_Skoczylas_GPW.jpgMarcjaniuk_GPW.jpg

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić