Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Profesor Barbara Kromolicka przewodniczącą Rady Pomocy Społecznej

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka pełni funkcję przewodniczącej Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji.

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach pomocy społecznej działającym przy ministrze do spraw zabezpieczenie społecznego.

Do zadań Rady Pomocy Społecznej należy między innymi opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić