Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zmarła Profesor Halina Perkowska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 stycznia 2018 roku zmarła Prof. dr hab. Halina Perkowska.


Profesor Perkowska przez wiele lat kierowała Zakładem Historii Filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, była ważną i cenioną członkinią szczecińskiego i polskiego środowiska filozoficznego, naukowego i akademickiego, szanowana jako uczona i nauczyciel.

Profesor Halina Perkowska urodziła się w 1943 roku. Ukończyła studia pedagogiczne a następnie filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Na uczelni tej obroniła pracę doktorską poświęconą koncepcji człowieka w filozofii G.F.W. Hegla (w roku 1980) oraz uzyskała habilitację na podstawie rozprawy: Ontologiczne źródła świadomości fałszywej (w roku 1988). W roku 2004 Profesor Perkowska uzyskała tytuł naukowy profesora.

Od początku swej zawodowej aktywności i pracy związana była z uczelniami humanistycznymi Szczecina. Profesor Perkowska brała aktywny udział w tworzeniu środowiska uniwersyteckiego i filozoficznego w naszym mieście. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1973 w Międzywydziałowym Zakładzie Nauk Filozoficznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Po przekształceniu WSP w Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła pracę w Katedrze Filozofii a następnie Instytucie Filozofii US. Wraz z gronem kolegów i współpracowników działała aktywnie na rzecz otwarcia studiów filozoficznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego pozostając niezmiennie jednym z najbardziej poważanych i lubianych wykładowców.

Poszukiwania i prace naukowe Profesor Haliny Perkowskiej mieszczą się w obrębie kilku podstawowych działów filozofii: historii filozofii i filozofii współczesnej, filozofii społecznej oraz antropologii filozoficznej, filozofii moralności i religii. W bogatym dorobku naukowym Profesor Perkowskiej ważne miejsce zajmują monografie: W kręgu heglowskiej dialektyki (1987), Antynomie świadomości. Eseje filozoficzne (1995), Egzystencja a rozum. Projekt interpretacyjny I. Kanta (1996), Bóg Filozofów XX wieku. Wybrane koncepcje (2001), Filozoficzne konteksty rozumienia fenomenu odpowiedzialności moralnej (2001), Człowiek a idea końca historii (2002), Postmodernizm a metafizyka (2003).

Profesor Perkowska była także zaangażowana w organizację i działalność Związku Zawodowego Solidarność na Uniwersytecie Szczecińskim.

Uroczystości pogrzebowe i pożegnanie Profesor Haliny Perkowskiej odbędzie się 22 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu Pyry w Warszawie.

Msza w intencji Pani Profesor odbędzie się 26 stycznia br w Kaplicy Seminarium Duchownego na Wydziale Teologicznym przy ul. Papieża Pawła VI nr 4 w Szczecinie, o godz. 16.00.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić