Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Laur Uniwersytecki dla Profesor Katarzyny Kotarskiej

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US, dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US - została wyróżniona Laurem Uniwersyteckim w kategorii Uniwersytecki Ambasador.
W piątek, 19 stycznia, podczas Gali Laurów Uniwersyteckich zorganizowanej w Studenckim Centrum Kultury przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego i Forum Uniwersytetów Polskich, wręczono sześć nagród w różnych kategoriach dla przedstawicieli uniwersytetów klasycznych. Celem Gali Laurów Uniwersyteckich jest przyznanie wyróżnień dla studentów i środowisk akademickich skupionych wokół uniwersytetów klasycznych z całej Polski.

Laury Uniwersyteckie zostały wręczone w sześciu kategoriach: Uniwersytecki Akademik, Uniwersytecki Ambasador, Uniwersyteckie Praktyki, Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa, Uniwersytecka Inicjatywa Kulturalna oraz Uniwersytecki Projekt.

- Dziekan Katarzyna Kotarska w swoim działaniu zawsze kieruje się dobrem studentów, którzy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i pomoc organizacyjną przy realizowanych przez siebie inicjatywach - argumentują studenci, którzy zgłosili kandydaturę prof. Kotarskiej do konkursu.

- To bezcenne wyróżnienie, ponieważ pochodzi od studentów. Znaczy więcej niż granty, tytuły. To są młodzi ludzie i często się mówi, że to inne pokolenie, ale ja wierzę, że oni potrafią, chcą i mogą podjąć wiele inicjatyw - mówiła nagrodzona prof. dr hab. Katarzyna Kotarska.

Serdecznie gratulujemy!

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić