Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Współpraca US z Klastrem Morskim oraz ZMPSiŚ

17 stycznia odbyło się spotkanie dotyczące szeroko zakrojonej współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim a Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.


Podczas spotkania, w którym udział wzięli Preses ZMPSiŚ i Przewodniczący Rady Klastra Morskiego, Dariusz Słaboszewski  oraz Prorektor ds. kształcenia US, dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, omówione zostały między innymi możliwe  działania i plany dotyczące wspólnych przedsięwzięć oraz praktyk studenckich.

Dzięki posiadanej przez US szerokiej ofercie dla biznesu obejmującej usługi laboratoryjne, badania naukowe oraz dzięki rozwiniętej infrastrukturze i nowoczesnej aparaturze, w ramach współpracy między instytucjami możliwe będą między innymi:
- rozpoznania morfologii dna akwenów śródlądowych (jezior, rzek) oraz rodzaju osadów i ich wewnętrznej struktury,
- opracowania map osadów dennych akwenów śródlądowych,
- rozpoznania bentonicznych habitatów roślinnych i zwierzęcych,
- rozpoznania stref emisji gazów oraz wysięków wód podziemnych w jeziorach,
- wsparcia podwodnych prac archeologicznych,
- oznaczanie granic konsystencji gruntu (Atterberga),
- oznaczanie gęstości objętościowej metodą pierścienia tnącego i metodą cylindra miarowego,
- oznaczanie gęstości właściwej szkieletu gruntowego metodą piknometru,
- oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu niespoistych (GOG – gęstość objętościowa gruntu),
- oznaczanie modułów ściśliwości gruntu metodą edometryczną.

Spotkanie było pierwszym krokiem do podjęcia szeroko rozwiniętej współpracy.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić