Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

XLIV Olimpiada Geograficzna

Komitet  Okręgowy Olimpiady Geograficznej przy Wydziale Nauk o Ziemi US od wielu lat organizuje zawody I i II etapu dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Celem Olimpiady Geograficznej jest  m.in. rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią oraz rozwijanie uzdolnień i pobudzanie do twórczego myślenia. Dodatkowo olimpiada przyczynia się do lepszego przygotowania kandydatów na studia.

Zawody XLIV Olimpiady Geograficznej  będą miały szczególny charakter ze względu na przypadającą w 2018 roku rocznicę 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.  II etap XLIV OG odbędzie  się tym razem w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Koszalinie w dniach 09-11.02.2018 r.

 

Przewodniczącym Komitetu Okręgowego w Szczecinie  jest prof. dr hab. Ryszard K. Borówka, a sekretarzem inż. Bożena Kosińska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Po I etapie zakwalifikowano 70 uczniów z 23 szkół z obu województw, którzy napisali prace pisemne uzyskując co najmniej 75 % punktów możliwych do zdobycia. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie (Gimnazjum nr 16, XIII LO), w liczbie 17 osób.

Drugi etap zawodów, składający się z  się z części pisemnej (testowej), quizu i części ustnej, kończy się kwalifikacją  uczestników do zawodów  finałowych.

Uczniowie, którzy  uzyskają najwyższą punktację mają możliwość reprezentować Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej.

W 2018 roku odbędą się dwie prestiżowe olimpiady:
1.    V Bałtycka Olimpiada Geograficzna  - VI/VII 2018 r.
2.    XV Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Quebec City – 31.07-06.08.2018 r.

Więcej informacji: http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić