Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Ogłoszenie o pracę

Uniwersytet Szczeciński ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego w Instytucie Fizyki. Zapraszamy do zapoznania się z jego warunkami.

 

Szczecin, dn. 29.01.2018r.
POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU
Dziekan  Wydziału Matematyczno-Fizycznego prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski  

ogłasza konkurs na stanowisko
pracownika naukowo – technicznego  w Instytucie Fizyki
(stanowisko: specjalista naukowo - techniczny)
Wymiar etatu: 1/1

data ogłoszenia:                   29.01.2018r.                          
termin składania ofert:          do 23.02.2018r.

  1.     Wymagania:
   1. wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk fizycznych lub technicznych,
   2. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 1. Planowany zakres czynności:
  • wspomaganie eksperymentalnych badań naukowych poprzez zajmowanie się aparaturą badawczą,
  • zajmowanie się fizycznymi pracowniami dydaktycznymi,
  • tworzenie nowych doświadczeń fizycznych (modernizacja istniejących) w ramach demonstratorni.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Dokładność, samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  2. Umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i zaangażowanie,
  3.   Umiejętność pracy w zespole,
  4. Komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
  5. Dyspozycyjność.
 3. Wymagane dokumenty:
   1. Podanie o przyjęcie na etat pracownika naukowo - technicznego,  adresowane do Dziekana Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15, 71-670 Szczecinie
   2. Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (oryginał do wglądu),
   3.  Curriculum vitae (CV), inne dokumenty mogące istotnie wpłynąć na ocenę kandydata,
   4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ).
 4. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do postępowania konkursowego.
  Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
  Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego
  Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski
  ul. Wielkopolska 15  70-451 Szczecin
  Dokumenty można także dostarczyć osobiście pod wskazanym wyżej adresem, pokój 108.
  Uczelnia nie zwraca kosztów przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną.
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić