Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uczelnia partnerem Klastra Pomorza Zachodniego

W dniu 9 lutego br. w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się podpisanie aktu przystąpienia do konsorcjum „Klaster Morski Pomorza Zachodniego”. W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Jacek Styszyński, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego, Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście SA, przewodniczący rady Klastra Pomorza Zachodniego oraz Marek Duklanowski, Prezes Zarządu Polskie Terminale SA., sekretarz Klastra Pomorza Zachodniego.

 Wstępując do konsorcjum Uniwersytet Szczeciński zaoferował m.in. usługi dla instytucji i przedsiębiorstw z zakresu badań naukowych, usług laboratoryjnych, analiz, diagnostyk, pomiarów, szkoleń i consultingu.

Dzięki rozwiniętej infrastrukturze i nowoczesnej aparaturze, w ramach współpracy między instytucjami możliwe będą badania dotyczące:
- rozpoznania morfologii dna akwenów śródlądowych (jezior, rzek) oraz rodzaju osadów i ich wewnętrznej struktury,
- opracowania map osadów dennych akwenów śródlądowych,
- rozpoznania bentonicznych habitatów roślinnych i zwierzęcych,
- rozpoznania stref emisji gazów oraz wysięków wód podziemnych w jeziorach,
- wsparcia podwodnych prac archeologicznych,
- oznaczanie granic konsystencji gruntu (Atterberga),
- oznaczanie gęstości objętościowej metodą pierścienia tnącego i metodą cylindra miarowego,
- oznaczanie gęstości właściwej szkieletu gruntowego metodą piknometru,
- oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu niespoistych (GOG – gęstość objętościowa gruntu),
- oznaczanie modułów ściśliwości gruntu metodą edometryczną.

Uczelnia spodziewa się, że dzięki wstąpieniu do konsorcjum studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi i administracyjni będą mogli odbywać staże i praktyki zarówno w Zarządzie Portów Szczecin i Świnoujście SA, jaki i instytucjach oraz przedsiębiorstwach stowarzyszonych w konsorcjum.

Współpraca US z Klastrem Morskim oraz ZMPSiŚ, jest kontynuacją wcześniejszych rozmów i porozumień, m.in. spotkania z 17 stycznia, które odbyło się w siedzibie Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście SA, w którym uczestniczyli Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz prof. Jacek Styszyński, Prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić