Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Dofinansowanie MNiSW dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach drugiej edycji programu do MNiSW trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych, a wśród nich znalazł się projekt Uniwersytetu Szczecińskiego pn. Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Projekt US realizowany będzie przez zespół z Instytutu Zarządzania i Marketingu oraz Ekonomicznej Akademii Seniora działającej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, pod kierownictwem dra hab. Wojciecha Jareckiego, prof. US, kierownika Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

- Głównym celem projektu jest aktywizacja seniorów poprzez rozwój ich kompetencji badawczych, zbadanie możliwości wykorzystania na rynku pracy kompetencji zawodowych członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz wsparcie nowotworzących się Uniwersytetów Trzeciego Wieku w zakresie organizacji wykładów i zajęć - podkreśla prof. Wojciech Jarecki, koordynator projektu.

Uzyskana kwota dofinansowania wynosi 241 980 zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego dla sześciu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przeprowadzenie w nich zajęć dydaktycznych i szkoleniowych, realizację badań naukowych, wydanie monografii z badań oraz zorganizowanie konferencji.

- To już druga edycja programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, który realizuje Strategię Gowina w ramach filaru Społecznej Odpowiedzialności Nauki. W programie finansowane będą projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku. UTW umożliwiają upowszechnienie najnowszych dokonań nauki wśród słuchaczy, zachęcając ich do większej aktywności intelektualnej, społecznej i kulturalnej. W konkursie wyłonione zostały ośrodki, które wywiązują się z tego zadania najlepiej - informuje MNiSW.

Więcej informacji.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić