Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Oświadczenie w sprawie zawieszenia dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Od kilku miesięcy trwa proces naprawczy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dotyczący naukowej, dydaktycznej i finansowej działalności wydziału. W jego wyniku w październiku 2017 r. przeprowadzono na WF kontrolę wewnętrzną, a w listopadzie 2017 r. odebrano dziekan WF, prof. dr hab. Ewie Komorowskiej, prawo do prowadzenia gospodarki finansowej wydziału.

W procesie dalszych działań:
- wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciw prof. Ewie Komorowskiej i równocześnie skierowano do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
- do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów skierowano sprawę dotyczącą poważnych nieprawidłowości proceduralnych związanych z nostryfikacją dyplomu jednego z pracowników US,
- zawieszono na okres sześciu miesięcy prof. Ewę Komorowską w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, czego bezpośrednim skutkiem było zawieszenie jej w pełnieniu funkcji dziekana Wydziału Filologicznego.

Wszystkie decyzje Rektora podjęte zostały zgodnie z prawem i były motywowane troską o dobro Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału Filologicznego. 

Planowane są dalsze działania naprawcze na Wydziale Filologicznym US.

 

Julia Poświatowska-Szumiło
rzeczniczka prasowa
Uniwersytetu Szczecińskiego

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić