Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Międzynarodowa konferencja The Origins of Meaning and the Nature of Speech Acts - warsztaty z prof.Mitchellem Greenem

Organizatorami konferencji, która odbędzie się w dniach 15-16 marca są Wydział Humanistyczny US oraz Cognition & Communication Research Group (CCRG, czyli Grupa badawcza „Poznanie i komunikacja” działająca na Wydziale Humanistycznym US).
Uczestnikami warsztatów są filozofowie i kognitywiści, którzy w swoich badaniach koncentrują się na takich zagadnieniach, jak ewolucja zdolności komunikacyjnych, pochodzenie języka oraz natura i funkcje aktów mowy.

Gościem warsztatów jest Profesor Mitchell Green z University of Connecticut, jeden z czołowych amerykańskich filozofów. Profesor Green specjalizuje się w pragmatyce, filozofii języka oraz filozofii umysłu. Prowadzi badania nad pochodzeniem języka, komunikacją ekspresywną, samowiedzą i samoekspresją, aktami mowy, komunikacją pośrednią i innymi zjawiskami należącymi do pola badawczego pragmatyki. Dodajmy, że są to również zagadnienia, którymi zajmują się członkowie Cognition & Communication Research Group, m.in. dr hab. Maciej Witek, prof. US oraz mgr Mateusz Włodarczyk, doktorant na Wydziale Humanistycznym US.

W trakcie warsztatów Profesor Green przedstawi trzy wykłady: „Origins of meaning”, „Speech acts” oraz „Assertion”. Komentarze do wykładów Profesora wygłoszą uczeni z Niemiec, Włoch i Polski.

Komitet organizacyjny: mgr Magdalena Reszka, dr hab. Maciej Witek, prof. US (przewodniczący, koordynator CCRG), mgr Mateusz Włodarczyk. Organizacja warsztatów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Dziekana Wydziału Humanistycznego, dr hab. Urszuli Chęcińskiej, prof. US.

 Program warsztatów dostępny jest na stronie: http://ccrg.usz.edu.pl/omnsa/

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić