Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Ponad 14 milionów dofinansowania dla US

Ogólnouczelniany projekt UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY otrzyma ponad 14 milionów dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Projekt US znalazł się na liście projektów ocenionych pozytywnie w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I. Planowany budżet projektu wraz z wkładem własnym w wysokości 14 999 149,00 zł został zaakceptowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co oznacza że uczelnia na swoje działania otrzyma dofinansowanie w kwocie 14 549 171,00 zł.

Projekt UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY  będzie realizowany od 1.10.2018 r. do 10.09.2022 r., obejmując swym zakresem merytorycznym 5 z 6 wskazanych modułów opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego Uczelni.

Zakres działań w projekcie:
- poprawa jakości kształcenia poprzez dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na studiach I i II stopnia na wydziałach US reprezentujących dziedziny w obszarze nauk społecznych,
- utworzenie dwóch nowych międzywydziałowych  kierunków studiów stacjonarnych I stopnia: GOSPODARKA REGIONÓW NADMORSKICH oraz INFORMATYKA.
-  wprowadzenie nowego trybu prowadzenia studiów na kierunkach US INTERDYSCYPLINARNE STUDIA ZAAWANSOWANE – ISZ, polegającego na umożliwieniu studentowi ukończenie jednocześnie dwóch kierunków studiów, realizowanych w ramach 4-semestralnych indywidualnych programów studiów uwzględniających zainteresowania badawcze studenta,
- realizacja MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH (MSD) w dyscyplinie fizyka i matematyka na Wydziale Matemetyczno-Fizycznym US, w nowej formule, w tym we współpracy z zagranicznymi  jednostkami naukowymi,
- cykl wizyt znanych naukowców ze świata wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami z zakresu nauki i biznesu - program VISITING PROFESSORS,
- szeroko rozbudowana oferta edukacyjna dla studentów PLATFORMA STUDENT (warsztaty z pracodawcami, szkolenia, kursy językowe, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne) wraz ze wsparciem usług Akademickiego Biura Karier,
-  podnoszenie kompetencji kadr uczelni w celu doskonalenia jakości kształcenia w programie PLATFORMA KADRA,
- wsparcie informatycznych systemów zarządzania uczelnią (zarządzanie procesem rekrutacji, elektroniczny system obiegu dokumentów).

Symboliczny czek wręczył dziś, w piątek 16 marca, rektorowi US, prof. dr. hab. Edwardowi Włodarczykowi, w gmachu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.


Odwiedź nas:

Jak do nas trafić