Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Planowanie wieloletnie i efektywność wydatków publicznych

Instytut Finansów US organizuje konferencję pn. „Planowanie wieloletnie - efektywność wydatków publicznych – benchmarking”, która odbędzie się w już w piątek, 23 marca, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja organizowana jest już po raz drugi jako wspólne przedsięwzięcie Katedry Finansów i Katedry Zarządzania Finansami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach następujących obszarów: stabilność finansów publicznych, planowanie wieloletnie – ocena rozwiązań i propozycje zmian, efektywność i benchmarking jako kryterium oceny funkcjonowania sektora finansów publicznych – wskazanie dobrych praktyk oraz sygnalizowanie koniecznych zmian, finanse instytucji rządowych i samorządowych – aspekty międzynarodowe, bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczych.

W programie zaplanowano m. in. następujące wystąpienia: - dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW - Minister Finansów – „Wyzwania dla finansów publicznych” - Paweł Mucha, Sekretarz Stanu - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP - „Kontrola gospodarki finansowej z zastosowaniem kryterium gospodarności a niezależność finansowa samorządu” - dr hab. Marek Chrzanowski, prof. SGH, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Szkoła Główna Handlowa - “Stabilność sektora finansowego” - Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli- NIK – „Przeciwdziałanie szarej strefie wedle kontroli NIK” - Janusz Wojciechowski, Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – ETO – „Planowanie wieloletnie wydatków Wspólnej Polityki Rolnej UE w świetle wyników kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”.

W ramach wydarzenia odbędą się również dwa panele dyskusyjne: "Stabilność finansów publicznych w Polsce i na świecie" z udziałem m.in. Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz "Finansowanie zadań społecznych – wyzwania i problemy na poziomie rządowym i samorządowym" z udziałem m.in. Katarzyny Głowali, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W załączeniu znajdą Państwo cały program konferencji.

Więcej informacji: http://www.wneiz.pl/efektywnosc2018/

Załączniki:
Pobierz plik (AGENDA KONFERENCJI.pdf)AGENDA KONFERENCJI.pdf[ ]368 Kb
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić