Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Marsz dla Nauki 2018

W roku 2017, w dniu 22 kwietnia, czyli w Dzień Ziemi, na całym świecie zorganizowane zostały „Marsze dla Nauki” (March for Science), które w poszczególnych miastach zgromadziły nawet kilkanaście-kilkadziesiąt tysięcy (m.in. w Waszyngtonie DC czy w Berlinie) naukowców, naukowych działaczy i pasjonatów nauki. W Polsce, w Warszawie, zebrała się wówczas niewielka grupa działaczy społecznych i naukowców, która chciała symbolicznie zaznaczyć obecność wydarzenia w naszym kraju.

Marsz dla Nauki ma być w swej idei podkreśleniem w przestrzeni publicznej tego, jak ważna jest rola nauki i naukowców w społeczeństwie. Jego celem jest też wyrażenie poparcia dla zwiększenia nakładów finansowo-logistycznych na naukę i edukację oraz zaznaczenie, by w debatach publicznych brano pod uwagę zdanie naukowców i merytoryczne argumenty, odrzucając populistyczne przepychanki.

W szczególności motywacją dla zorganizowania Marszu dla Nauki były rosnące na całym świecie zasięgi, wpływy i siły ruchów antynaukowych oraz antyintelektualistycznych, takich jak: ruch antyszczepionkowy (zwolenników odrzucenia szczepień, propagujących niepotwierdzone poglądy o wywoływaniu przez szczepionki m.in. depresji, autyzmu, nowotworów, skłonności do prostytucji), stowarzyszenia płaskiej Ziemi (zrzeszające na całym świecie osoby odrzucające ustalenia naukowe ws. geoidalności planety), organizacje kreacjonistyczne i wyznawców inteligentnego projektu (negujące tysiące wyników badań naukowych, ostatecznie dążące do odrzucenia podstawowej teorii naukowej współczesnej biologii, jaką jest teoria ewolucji biologicznej), denialiści klimatyczni (negujący zjawisko globalnego ocieplenia, jego wpływu na środowisko ludzi i zwierząt i/lub jego dowiedzione, antropogeniczne pochodzenie).

Dodatkowo w ramach polskiej edycji Marszu dla Nauki chcielibyśmy podnieść potrzebę rzetelnej, merytorycznej i opartej na dowodach debaty na temat genetycznie zmodyfikowanych organizmów i biotechnologii rolniczej, energetyki atomowej, ochrony przyrody i środowiska (w tym Puszczy Białowieskiej), seksualności człowieka i roli jednostki oraz roli grupy w społeczeństwie. Jednym z głównych motywów tegorocznej edycji Marszu dla Nauki w Polsce będzie też palący problem zanieczyszczenia powietrza (smogu) w naszym kraju i dementowania tzw. „fake newsów”, czyli fałszywych, zmyślonych bądź zmanipulowanych informacji, pojawiających się w mediach.

W roku 2018 postanowiliśmy zorganizować Marsz dla Nauki w sposób kompleksowy, dobrze się do niego przygotowując. Jesteśmy nieformalnie zrzeszoną grupą naukowców, doktorantów, studentów, pasjonatów nauki oraz działaczy pronaukowych i społecznych, którym zależy na tym, aby nauka w Polsce skutecznie się rozwijała, a debaty w przestrzeni publicznej były merytoryczne i oparte na dowodach. Stworzyliśmy nieformalne komitety koordynująco-organizacyjne we wszystkich większych miastach Polski (m.in. Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Szczecin, Gdańsk, Katowice, Lublin, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń) w celu promowania wydarzenia, a także grupę promującą i organizującą Marsz w Warszawie. Nawiązaliśmy także kontakty z wieloma lokalnymi, jak i ogólnopolskimi mediami, znanymi osobami ze świata nauki i popularyzatorami nauki. Stworzyliśmy więc szeroki, ogólnopolski ruch stawiający sobie za cel promocję i organizację Marszu dla Nauki 2018 w Warszawie, w dniu 22 kwietnia, w Dzień Ziemi, a także zrzeszenie i zsolidaryzowanie różnorodnych naukowych, pronaukowych, akademickich, edukacyjnych itp. środowisk w naszym kraju.

Sam Marsz odbędzie się następującej formie: przemówienia organizatorów i naukowców przed jego rozpoczęciem, marsz, przemówienia przed zakończeniem wydarzenia. Marsz dla Nauki jest całkowicie bezpartyjny, z kompletnym zakazem promowania partii i ruchów politycznych. Flagi i banery ze swoimi logami będą mogły natomiast bez ograniczeń przynieść przedstawiciele uniwersytetów czy jednostek Polskiej Akademii Nauk, a organizacje pozarządowe czy firmy związane z branżami naukowymi wyłącznie za wcześniejszą akceptacją organizatorów.

Z poważaniem,
Organizatorzy Marszu dla Nauki 2018 w Polsce
Koordynatorzy promocji Marszu w Szczecinie Katarzyna Nagórny Rafał Furdal

 

Więcej informacji: http://www.marszdlanauki.pl/

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić