Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i jutro

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na promocję publikacji Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i jutro, pod redakcją dra Andrzeja Talarczyka oraz prof. Edwarda Włodarczyka, będącej pierwszym tomem nowej serii wydawniczej pt. „Badania Nowomarchijskie/Neumärkische Forschungen”. Spotkanie odbędzie się w środę, 25 kwietnia, w Sali Strumiańskiej Biblioteki Głównej US.

- Książka poświęcona jest wybranym problemom dziejów Nowej Marchii w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych oraz wybranym współczesnym zagadnieniom współpracy polsko-niemieckiej w ujęciu wybranych instytucji. […] Autorami tekstów są znawcy przedmiotu, uznani badacze świata wielkich i średnich miast oraz małych ośrodków, mający w swoich biografiach także aktywną współpracę polsko-niemiecką […]. Artykuły dotyczą ważnej problematyki kultury, sztuki, architektury i historiografii. Nacechowane interdyscyplinarnością, zawierają tendencję do narracji wyjaśniającej i postulatywnej oraz poświęcone są niewielkim miejscowościom, parafiom, towarzystwom historycznym, wybranym osobistościom, pieczęciom, ceramice artystycznej, ale także Kolei Wschodniej, Akademii Bałtyckiej w Lubece, problemom badań regionalnych w architekturze miast czy dziejom parafii nowomarchijskich oraz kwestiom identyfikacji historycznej mieszkańców małego miasteczka - podkreśla w recenzji prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński.

Publikacja została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Szczecina - Piotra Krzystka oraz Wicemarszałka  Województwa Zachodniopomorskiego - Jarosława Rzepy, a także dofinansowana przez Urząd Miasta Szczecin.

- Seria wydawnicza „Badania Nowomarchijskie/Neumärkische Forschungen” stawia sobie za cel ułatwienie szerokiemu kręgowi czytelników (po obu stronach Odry) zapoznania się z historycznym, kulturowym i literackim dziedzictwem tego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dolnej Noteci. Ta różnorodność społeczno-kulturowa (Słowianie, Niemcy, Żydzi, Holendrzy i francuscy Hugenoci), ten niepowtarzalny krajobraz, wyraża się w rozległym spektrum tej spuścizny – od oryginalnych źródeł, które jeszcze ocalały, do ludowych podań, legend i mitów, przypisanych wieloetnicznym (wiejskim i małomiasteczkowym) przestrzeniom życiowym, zamkniętym w sobie. Właśnie z ich powstawaniem wiążą się wspomniane podania, mity i legendy. Ocalenie tego europejskiego dziedzictwa w sensie „pamięci kulturowej” stanowi wspólne dzieło naukowców polskich i niemieckich, zajmujących się problematyką regionalną, którzy zamierzają – poprzez wydawanie wskazanej serii – przyczynić się do przezwyciężenia ideologicznej, niekiedy wręcz graniczącej z nacjonalizmem, perspektywy wzajemnego postrzegania się, a zarazem pragną kontynuować dzieło, które zostało wcześniej zainicjowane przez badaczy tego regionu - czytamy we wstępie do publikacji.
                                                                                             
Spotkanie odbędzie się w środę, 25 kwietnia, o godz. 17.00, w Sali Strumiańskiej Biblioteki Głównej US, przy ul. Tarczyńskiego 1.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić