Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Diagnostyka Sportowa z Certyfikatem i Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością"

Kierunek studiów „diagnostyka sportowa” (studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów.

Aplikacja złożona przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oceniona została niezależnie od siebie przez 3 ekspertów, w tym: eksperta reprezentującego środowisko akademickie, eksperta reprezentującego środowisko gospodarcze oraz eksperta z ramienia organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się nowoczesnością koncepcji kształcenia, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczynia się do wyposażenia absolwentów w umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.

 

Zdjęcie:
Dziekan Wydziału dr hab. Jerzy Eider, prof. US
Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Teresa Zwierko, prof. US
Prodziekan ds. Nauki dr hab. Renata Urban, prof. US
Przewodnicząca Zespołu ds jakości i programów kształcenia na kierunku 'diagnostyka sportowa" - dr Dorota Kostrzewa-Nowak

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić