Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Badania lekarskie pracowników US

Od dnia 23 kwietnia 2018 r. wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie, którym podlegają pracownicy oraz kandydaci do pracy na Uniwersytecie Szczecińskim przeprowadzane są w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych przy ul. Bohaterów Warszawy 75 w Szczecinie.
Rejestracja na powyższe badania profilaktyczne odbywa się w poniedziałki, wtorki oraz środy w godzinach 8:00 – 15:00.

Godziny przyjęć lekarzy medycyny pracy:
poniedziałki w godzinach 8:00 – 10:00
środy w godzinach 13:00 – 15:00.

Badania lekarskie związane z udzieleniem nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia przeprowadzane są również w wyżej wskazanej placówce medycznej.

Uniwersytet Szczeciński uznaje tylko orzeczenia lekarskie w zakresie badań profilaktycznych wydane przez SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić