Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo

Katedra Pedagogiki i Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej na temat: Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo.  

Na Uniwersytecie Szczecińskim spotykają się corocznie przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, by zastanowić się nad fenomenem sprawności moralnych. Są one specyficznymi dyspozycjami wewnętrznymi, kierującymi człowieka w stronę moralnego dobra. Stanowią więc kategorię istotną dla teorii oraz praktyki wychowania i edukacji jako procesów urzeczywistniania potencjalnych możliwości rozwojowych człowieka. 

Celem konferencji w bieżącym roku akademickim jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących istoty oraz znaczenia sprawności moralnych w wychowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności, wierności i posłuszeństwa.

Wymiernym owocem szczecińskich spotkań jest 19 monografii dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów kształtowania sprawności moralnych. W celu zwiększenia dostępności prac Czytelnikom oraz cytowalności Autorów wersja drukowana książek została uzupełniona elektroniczną. Pliki z monografiami są dostępne na stronie internetowej naszego cyklu konferencyjnego w zakładce Biblioteka sprawności moralnych. W trakcie realizacji są też starania o to, aby pliki oraz ich zawartość były dostępne i pozycjonowane w powszechnie używanych wyszukiwarkach typu google itp. Zapraszamy do korzystania z tych zbiorów:  http://www.smww.usz.edu.pl/biblioteka-sprawnosci-moralnych

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, nauczycieli i wychowawców z organizacji i instytucji działających w sferze edukacji oraz wszystkie osoby zainteresowane wskazaną tematyką. Mamy nadzieję, że proponowane spotkanie będzie stanowiło forum wymiany doświadczeń z zakresu sprawności moralnych. 

Udział w samych obradach w roli słuchacza jest bezpłatny i nie wymaga wysłania karty zgłoszenia.

 Proponujemy następujące obszary tematyczne: 

Dziedzictwo i aktualność sprawności moralnych: ukazanie dominujących tendencji w rozumieniu ich istoty w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych; teoretyczne i praktyczne konteksty rozwijania sprawności moralnych; pomiar sprawności moralnych - wyniki badań empirycznych.

Odpowiedzialność jako sprawność moralna: istota, znaczenie oraz implikacje w wychowaniu i życiu społecznym; odpowiedzialność za kogoś i za siebie; odpowiedzialność przed kimś i przed sobą; odpowiedzialność ponoszona i przyjmowana; wychowanie do/w odpowiedzialności; odpowiedzialność jako dopełnienie wolności; odpowiedzialność a patriotyzm (w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości); konsekwencje braku odpowiedzialności.

Wierność jako sprawność moralna: istota, znaczenie oraz implikacje w wychowaniu i życiu społecznym; wierność wobec godności i powołania; wierność człowiekowi, prawdzie, wartościom, słowu; wierność innemu i sobie; wierność w związku i wspólnocie; wierność małżeńska; wierność w przyjaźni; wychowanie do/w wierności; wierność a ojczyzna, naród, kultura narodowa (w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości); konsekwencje braku wierności; formy wynaturzonej wierności: konformizm, fanatyzm, upór, łatwowierność.

Posłuszeństwo jako sprawność moralna: istota, znaczenie oraz implikacje w wychowaniu i życiu społecznym; wolność, autonomia moralna a posłuszeństwo; posłuszeństwo wobec osób, instytucji, prawa; posłuszeństwo a władza i autorytet; posłuszeństwo a uległość; posłuszeństwo a integralny rozwój człowieka; posłuszeństwo a ład i porządek społeczny; wychowanie do/w posłuszeństwie; konsekwencje braku posłuszeństwa.

Jeśli proponowane zagadnienia odpowiadają Państwa zainteresowaniom, to zapraszamy do włączenia się i wzbogacenia dyskusji dotyczącej istoty i znaczenia sprawności moralnych w wychowaniu. 

Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.smww.usz.edu.pl  

 

Komitet Naukowy:
1. dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
2. dr hab. Krzysztof Kalka, prof. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
3. prof. dr hab. Barbara Kromolicka, Uniwersytet Szczeciński
4. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski, dyrektor Instytutu Psychologii US
5. prof. dr hab. Mirosław Mróz, UMK w Toruniu
6. prof. dr hab. Marian Nowak, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL
7. prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Śląski
8. prof. dr hab. Urszula Ostrowska, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie; Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
9. dr hab. Alina Rynio, KUL
10. prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski, Akademia Ignatianum w Krakowie

Terminarz oraz sprawy organizacyjne:

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 czerwca 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku.

Autor powinien dostać od organizatora wiadomość potwierdzającą otrzymanie Karty zgłoszenia. W sytuacji braku potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje: wydanie recenzowanej monografii z tekstami, które uzyskają pozytywną recenzję; bufet kawowy; obiad i kolację. Opłata dla doktorantów: 400 zł; dla studentów: 250 zł.

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 15 lipca 2018 r. na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

w tytule zapłaty należy koniecznie podać numer subkonta „0104”

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, śniadań i dojazdu. Wybór miejsca noclegowego oraz zakwaterowanie należy do uczestnika konferencji. 

W razie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji lub publikacji opłata nie jest zwracana. 

W przypadku referatu przygotowanego przez kilku autorów w programie konferencji wymienione zostaną osoby realnie w niej uczestniczące; pełne autorstwo tekstu wykazywane jest w trakcie referowania i w publikacji.

Teksty wystąpień należy przesłać do 15 listopada 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Autor powinien dostać od organizatora wiadomość potwierdzającą otrzymanie artykułu. W sytuacji braku potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Normy wydawnicze znajdują się w załączniku. Organizatorzy nie przewidują wynagrodzenia za wygłoszenie referatów i komunikatów oraz za ich druk.

Kontakt z sekretariatem konferencji: 

elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefoniczny: dr Piotr Goniszewski 506-693-925 (sekretarz konferencji)

Załączniki:
Pobierz plik (Karta zgłoszenia 2018.doc)Karta zgłoszenia 2018.doc[ ]227 Kb
Pobierz plik (Normy wydawnicze 2018.pdf)Normy wydawnicze 2018.pdf[ ]201 Kb
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić