Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Międzynarodowa Konferencja: Rozliczenie z przeszłością w roku 2018. Pomniki II wojny światowej w Europie środkowo-wschodniej

Internationale Konferenz: Vergangenheitsbewältigung in Jahr 2018. Denkmäler des Zweiten Weltkriegs in Ostmitteleuropa

Ustawa  z  2016  r.  o  zakazie  komunistycznej  i  innej  totalitarnej  propagandy  prowadziła  do  nowej  fali  rozliczeń  z  przeszłością,  w  której środku  znajdują się  od  jesieni  2017  r.  pomniki  zwycięstwa  nad  reżimem  nazistowskim  w  II  wojnie  światowej.  W  przeciwieństwie  do  takich uproszczeń,  które  można  często  zauważyć w  debatach  publicznych,  pomniki  te  tworzą  heterogeniczną  grupę miejsc  pamięci.  Niektóre powstały  bezpośrednio  po  zakończeniu  wojny,  inne  dopiero  w  późniejszych  latach.  a  czasami  zostały  modyfikowane  przez  dziesięciolecia. Niektóre  z  nich  to  pomniki  sławy  i  zwycięstwa  Armii  Czerwonej,  inne  wyrażały  "wdzięczność"  polskiego  społeczeństwa  lub  reprezentowały polsko-radzieckie  braterstwo  broni.  Aby  wprowadzić  rzeczowość  do  obecnej  dyskusji  odbędzie  się międzynarodowa  konferencja  publiczna  na  Uniwersytecie  Szczecińskim  w  dn.  18  maja  2018  r.,  której  celem  jest  porównawcza  analiza  traktowania  pomników  II  wojny  światowej  w  Europie  Środkowo-Wschodniej.  W  tym  związku  dyskutowana  będzie  sytuacja  w  Niemczech,  krajów  nadbałtyckich,  w  Czechach  oraz  na  Ukrainie,  gdzie  sprawa  pomników  radzieckich  ma  szczególne  znaczenie  polityczne.

18.05.2018, g. 10.00-17.30

10.00-10.15
Otwarcie konferencji, powitanie i wprowadzenie do tematu
Eröffnung der Konferenz, Begrüßung und Einführung in das Thema
prof. dr Jörg Hackmann, Uniwersytet Szczeciński
dr Christian Pletzing, Akademia Baltica, Sankelmark

10.15-10.45
Pamięć kulturowa II wojny światowej w Europie
Das kulturelle Gedächtnis des Zweiten Weltkriegs in Europa
prof. dr Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet, Lublin

10.45-11.15
Radzieckie pomniki wojny w Niemczech
Sowjetische Kriegsdenkmäler in Deutschland
dr Mischa Gabowitsch, Einstein Forum, Potsdam

11.15-11.30 kawa / Kaffee

11.30-12.00
Współczesność pomników upamiętniających II wojnę światową w Polsce – wybrane przykłady
Die Gegenwart der Denkmäler zur Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Polen – ausgewählte Beispiele
dr Eryk Krasucki, Uniwersytet Szczeciński

12.00-13.00 dyskusja / Diskussion

13.00-13.45 przerwa obiadowa / Mittagspause

13.45-14.15
Pomniki II wojny światowej w Czechach
Denkmäler des Zweiten Weltkriegs in Tschechien
Petra Švardová, Institute of History, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, & PhD candidate, INALCO, Université Sorbonne, Paris

14.15-14.45
Pomniki II wojny światowej na Ukrainie. Wewnątrz/zewnątrz procesu dekomunizacji
Denkmäler des Zweiten Weltkriegs in der Ukraine: Die Innen- und Außenseite des Dekommunisierungsprozesses
dr Oleksandr Grytsenko & Nadia Honcharenko, Institute of Culture Studies, National Academy of Arts, Kyiv

14.45-15.15 dyskusja / Diskussion

15.15-15.30 kawa / Kaffee

15.30-16.00
”Monumentalny konflikt”: Pomniki II wojny światowej w Estonii
„Monumentaler Konflikt“: Denkmäler des Zweiten Weltkriegs in Estland
prof. dr Jörg Hackmann, Uniwersytet Szczeciński

16.00-16.30
Pomniki II wojny światowej na Litwie
Denkmäler des Zweiten Weltkriegs in Litauen
prof. dr Rasa Čepaitienė, University of Vilnius

16.30-17.15
Dyskusja / Diskussion

17.15-17.30
Podsumowanie / Zusammenfassung

Miejsce / Veranstaltungsort: Uniwersytet Szczeciński, Rektorat, al. p. Jana Pawła II 22 A, Sala Senatu / Senatssaal


Konferencja jest sponsorowana przez / Die Konferenz wird gefördert durch:

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej / Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

- Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki / Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania / Verein der Polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania

 

 

Więcej informacji.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić