Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Stanowisko władz rektorskich Uniwersytetu Szczecińskiego wobec interwencji policji w Pobierowie

11 maja na teren Ośrodka Konferencyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, gdzie odbywała się konferencja z cyklu "Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy" wkroczyli funkcjonariusze policji. Interwencja ta była nieuprawniona i naruszała zarówno Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantującą polskim uczelniom autonomię i wolność prowadzenia badań naukowych oraz art. 227 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który określa w jakich sytuacjach służby państwowe mogą interweniować na terenie uczelni wyższej. 

Jako, że żadna z przesłanek niewymagających zgody rektora do interwencji służb na terenie uczelni nie miała miejsca, Rektor oraz władze Uniwersytetu Szczecińskiego, wyrażają stanowczy  sprzeciw wobec tego typu działaniom – naruszającym akademicką autonomię oraz wolność naukową. 

Wobec powyższego, po rozmowie z organizatorami konferencji, w dniu 14 maja, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego wystąpił z wnioskiem do Komisariatu w Rewalu o wyjaśnienie okoliczności wydarzenia. Po uzyskaniu odpowiedzi z Komisariatu w Rewalu przesłanej jeszcze w tym samym dniu, mówiącej, iż policjanci działali na polecenie Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód, Rektor US zwrócił się niezwłocznie do tejże z wnioskiem o wyjaśnienie okoliczności wydarzenia. Uczelnia nadal oczekuje na odpowiedź wyjaśniającą zasadność interwencji. Po otrzymaniu wyjaśnień władze uczelni podejmą decyzję o dalszych działaniach w tej sprawie. 

Dodać należy również, że pismo popierające władze US, z apelem o jak najszybsze wyjaśnienie okoliczności tego bezprecedensowego wydarzenia, wystosowała do Prezesa Rady Ministrów RP, Mateusza Morawieckiego, z kopią do wiadomości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.*

 

* List jest dostępny w załączniku poniżej. 

Załączniki:
Pobierz plik (List KRASP.pdf)List KRASP.pdf[ ]660 Kb
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić