Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zmarł Profesor Richard Pipes

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 17 maja 2018 roku, w wieku 94 lat, zmarł prof. Richard Pipies, doctor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.Richard Pipes urodził się 11 lipca 1923 roku w Cieszynie. Jego ojciec walczył w legionach podczas I wojny światowej. W 1929 r. rodzina Pipesów przeniosła się do Warszawy. Pipes uczęszczał do renomowanej szkoły - gimnazjum Kreczmara.

W niecałe dwa miesiące po wybuchu wojny, w oparciu o fałszywe paszporty, opuścili Warszawę i udali się do Rzymu – tam przeczekali do momentu otrzymania wizy amerykańskiej. Dnia 3 lipca 1940 odpłynęli z Portugalii do USA.
Pipes rozpoczął tam studia w Muskingum College w stanie Ohio. Gdy Stany Zjednoczone przyłączyły się do wojny, został zmobilizowany do amerykańskiej armii. Szkolenie specjalistyczne przeszedł w Uniwersytecie Cornell w stanie Idaho.

Po wojnie, w 1946 roku, podjął studia na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. W tym samym roku zawarł związek małżeński z Ireną Roth (również warszawianką, która stolicę opuściła jesienią 1939 roku).

Richard Pipes ukończył studia w 1950. Po studiach poświęcił się pracy naukowej – szczególnie interesował się kulturą polityczną Rosji, stąd jego badania nad myślą Nikołaja Karamzina i Piotra Struvego. W grudniu 1957 Wydział Historii Uniwersytetu Harvarda zarekomendował go na stanowisko profesora nadzwyczajnego historii Rosji (otrzymał zatrudnienie bezterminowe). Przez 38 lat był profesorem tego uniwersytetu – w tym czasie otrzymał kilka urlopów naukowych, które wykorzystał na zbieranie informacji w bibliotekach europejskich i radzieckich.

W styczniu 1981 r. trafił do ekipy nowego prezydenta – Ronalda Reagana. Przez dwa lata był szefem referatu wschodnioeuropejskiego i sowieckiego w biurze doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego. Pełnił w tym czasie niezwykle ważną rolę w przedstawieniu prezydentowi historycznej sytuacji Polski w stanie wojennym. Podczas dwóch lat pracy w Białym Domu Richard Pipes włożył wiele wysiłku w skonstruowanie założeń do polityki administracyjnej Reagana wobec ZSRR. W lutym 1984 wrócił do pracy dydaktycznej w Harvardzie. Jego najważniejszą publikacją jest trylogia: „ Rosja carów”, „Rewolucja bolszewicka”, „Rosja Bolszewików” – książki te tłumaczono na wiele języków (również na język chiński). Opublikował też pamiętniki „Żyłem”, a także wiele innych książek i artykułów. Był uczestnikiem niezliczonej ilości konferencji międzynarodowych.

W roku 1996 przeszedł na emeryturę. Uniwersytet Śląski przyznał mu tytuł doktora honoris causa w 1994 roku. W świecie polityki znany jako doradca Reagana, w świecie historyków jako twórca trylogii o Rosji.

 

W 2008 roku prof. Richard Pipes otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić