Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Opinia przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki, prof. Jarosława Górniaka, dotycząca konsultacji w sprawie projektu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich zamieszczamy opinię przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki, prof. Jarosława Górniaka, dotyczącą konsultacji w sprawie projektu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić