Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uniwersytet Szczeciński zatrudni radcę prawnego

Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie zatrudni do Działu Prawnego radcę prawnego. Wymagania:

 1. posiadanie uprawnień Radcy Prawnego (wpis na listę),
 2. minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą prawną przedsiębiorców lub podmiotów publicznych,
 3. bardzo dobra znajomość procedury cywilnej i administracyjnej,
 4. doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych,
 5. znajomość ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego uwzględniającą terminologię prawniczą,
 7. bardzo dobra znajomość pakietu Office i programów prawniczych,
 8. samodzielność, sumienność, dokładność i punktualność,
 9. umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),
 3. list motywacyjny,
 4. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 6. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko radcy prawnego złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko radcy prawnego”, należy złożyć osobiście albo przesłać na adres: Uniwersytet Szczeciński Dział Spraw Osobowych Aleja Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin w terminie do dnia 6 lipca 2018 r. (włącznie) liczy się data otrzymania dokumentów przez Uniwersytet Szczeciński (data wpływu). Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów: Dział Spraw Osobowych – 91 444 11 82 Dział Prawny – 91 444 10 67

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić