Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Optyka okularowa - współpraca z kolejną firmą

Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczeciński podpisał dziś, 15 czerwca, umowę o współpracy z firmą Szajna Laboratorium Optyczne. Porozumienie dotyczy przede wszystkim współpracy w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych przez praktyków, przekazywania uczelni materiałów informacyjnych o profilu branżowym, roli doradczej w tworzeniu i modyfikowaniu planów studiów związanych z optyką okularową, współorganizacji warsztatów, sympozjów i wystaw oraz praktyk dla studentów kierunku optyka okularowa.

- Optyka okularowa jest kierunkiem, na którym ogromną wagę przywiązuje się do kształcenia umiejętności praktycznych. Stąd duża liczba zajęć prowadzonych w laboratoriach oraz praktyki odbywające się w przedsiębiorstwach o profilu optycznym. Takie kształcenie wymaga współpracy z pracodawcami, którymi - w przypadku optyków okularowych - są zakłady optyczne, laboratoria optyczne, a także polskie i światowe firmy produkujące soczewki oraz materiały i sprzęt optyczny. Uczelnia podpisała już umowę o współpracy zarówno z lokalnymi przedsiębiorcami: Rako Optyk Serwis i Optyk Trendy, jak ogólnoświatowymi firmami Hoya,czy Essilor JZO Soczewki Okularowe, a także Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Zachodniopomorski.
 
W kształceniu studentów optyki okularowej szczególnie ważny jest dostęp do nowatorskiego sprzętu i najnowszych technologii. Dzisiejsze porozumienie o współpracy to nasz kolejny krok w kierunku rozwoju optyki okularowej w Szczecinie - podkreśla dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, prorektor ds. kształcenia US.

- Instytut Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego realizując studia na kierunku optyka okularowa stara się zapoznać swoich studentów z szeroką ofertą soczewek okularowych dostępnych na rynku. Niezwykle ważne jest w tym kontekście nawiązanie współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, która umożliwi zapoznanie studentów z różnymi modelami produkcji i sprzedaży finalnego wyrobu stosowanymi przez producentów. Uniwersytet Szczeciński podpisał  deklarację współpracy z polską firmą zajmującą się produkcją soczewek okularowych Szajna Laboratorium Optyczne - dodaje dr Marcin Ślęczka z Zakład Elektrodynamiki i Optyki Instytutu Fizyki US.

Po podpisaniu umowy odbył się wykład dla studentów pt. Już dziś poznaj zakład optyczny jutra - technologie SZAJNA dla optyków i optometrystów, który wygłosił Michał Szajna, dyrektor handlowy firmy Szajna Laboratorium Optyczne.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić