Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Dr hab. Krzysztof Kowalczyk otrzymał I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę politologiczną

Dr hab. Krzysztof Kowalczyk adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki US otrzymał I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę politologiczną. Nagrodzona została monografia pt. Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2011 (Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2012, ss. 493). Nagrodę wręczył (podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Europa XXI wieku”) 6 lutego w Collegium Polonicum w Słubicach przewodniczący Kapituły Konkursowej, prof. dr hab. Tadeusz Wallas – dziekan Wydziału Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu.
K. Kowalczyk zajmuje się polskim systemem politycznym, marketingiem politycznym, kościołami i związkami wyznaniowymi. Jest autorem i współautorem czterech monografii, 16 prac pod redakcją i około 80 artykułów naukowych.  W latach 2007-2013 był prezesem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, od 2013 r. jest członkiem Zarządu Głównego PTNP oraz Przewodniczącym Sekcji Badań Wyborczych PTNP. Jest również członkiem redakcji kwartalnika politologicznego „Atheaneum. Polskie Studia Politologiczne”. Analizuje w mediach aktualne wydarzenia polityczne. 
W nagrodzonej monografii K. Kowalczyk opisał wpływ Kościoła katolickiego na polski system polityczny, a w szczególności wzajemne relacje między Kościołem hierarchicznym a partiami politycznymi.  Przedmiotem analizy są postulaty Episkopatu Polski i biskupów ordynariuszy (wynikające z nauczania społecznego Kościoła), dotyczące sfery polityki (wybory, powstanie partii chadeckiej), modelu stosunków wyznaniowych (przepisy konstytucyjne, nauczanie religii w szkołach), katolickiej etyki życia małżeńskiego (aborcji, metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, legalizacji związków partnerskich). Stanowiska partii i ugrupowań funkcjonujących w polskim parlamencie zostały zanalizowane na poziomie programów, praktyki politycznej (projektów ustaw) i poglądów ich elektoratów. Publikacja stanowi podsumowanie dwuletnich badań, realizowanych  w ramach grantu habilitacyjnego Narodowego Centrum Nauki.  Autor zapowiada wydanie skróconej wersji pracy.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić