Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

My nie widzimy nic. A Wy - czy widzicie nas?

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych US wraz z Fundacją „Szansa dla Niewidomych” zapraszają na konferencję pn. My nie widzimy nic. A Wy - czy widzicie nas? organizowaną 6 listopada na Wydziale Biologii US.

Podstawowym celem konferencji jest podjęcie w ujęciu lokalnym społecznej debaty na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością wzroku. Myślą przewodnią konferencji będzie problematyka dyskryminacji i integracji społecznej wspomnianej grupy oraz próba wskazania kierunków zmian, jakie powinny zajść, by osoby niewidome i niedowidzące stały się (w postrzeganiu i opinii ogółu społeczeństwa, jak i samych siebie) pełnoprawnymi obywatelami, z zagwarantowanym dostępem do wszelkich dóbr i możliwości, z których czerpią osoby pełnosprawne. Prezentacja rozwiązań tyflorehabilitacyjnych, połączona z konferencją, udobitnią, iż przy pomocy odpowiedniego sprzętu niewidomi mogą tak samo uczyć się, pracować, i uczestniczyć w życiu społecznym, jak osoby pełnosprawne.
   
W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele lokalnych władz i komórek organizacyjnych, których celem są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauczyciele i kadra akademicka na co dzień pracująca z niepełnosprawną młodzieżą, studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, same osoby niepełnosprawne oraz ich bliscy, jak i inne osoby zainteresowane poruszaną tematyką.

Konferencja odbędzie 6 listopada w godzinach 10.00-14.00 na Wydziale Biologii US, przy ul. Wąskiej 13 (sala 203). Po zakończeniu części merytorycznej oraz panelu dyskusyjnego odbędzie się mecz Goalball (dyscyplina paraolimpijska dla niewidomych).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Załączniki:
Pobierz plik (program-konferencji.pdf)program-konferencji.pdf[ ]1189 Kb




Odwiedź nas:

Jak do nas trafić